Universitetslektor i psykologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i psykologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning.

Undervisning som ingår i anställningen är på grundnivå och inom området klinisk psykologi avseende teorier och kliniska tillämpningar, med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt hälsopsykologi. Vidare ingår undervisning i kognitiv beteendeterapi samt ansvar för de yrkesförberedande momenten inom institutionens yrkesutbildningar, psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

För behörighet till anställningen krävs att sökanden är legitimerad psykolog samt legitimerad psykoterapeut.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.  Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom det angivna området för arbetsuppgifterna.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, och dokumenterad erfarenhet av att undervisa inom hälsopsykologi, smärta samt uppsatshandledning ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Arbetslivserfarenhet som psykolog respektive psykoterapeut inom det kliniska området kognitiv beteendeterapi betraktas som synnerligen viktiga meriter.

Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter (högst 10) ska inges i tre exemplar i pappersform. Instruktioner för utformningen av ansökan finns på

http://www.samfak.uu.se/digitalAssets/167/167838_instruktioner-lektor-130307.pdf

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning. Med hänvisning till fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen (se hänvisning nedan) vad gäller anställning som universitetslektor är det viktigt - för att möjliggöra en kvalitativ bedömning - att ansökan innehåller en tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Cecilia Wåhlstedt, tel 018-471 2146, e-post cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se .

Välkommen med din skriftliga ansökan senast 27 november 2013, märkt UFV-PA 2013/2171, till Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala, e-post: registrator@uu.se eller fax 018-471 2000.

Om ansökan meddelas per e-post eller fax ska den enbart utgöras av ett kortfattat ansökningsbrev. Detta kompletteras med underskriven originalansökan med samtliga åberopade handlingar i tre exemplar i pappersform inom en vecka efter ansökningstidens utgång. 

Universitetets anställningsordning finns på
http://regler.uu.se/digitalAssets/137/137344_anstallningsordning_for_uu.pdf

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning finns på

http://www.samfak.uu.se/digitalAssets/155/155161_ao-riktlinjerrev2013.pdf

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till ett av de 100 bästa universiteten i världen och en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 6 000 anställda och en omsättning på cirka 5,5 miljarder kronor.

Publiceringsdatum
2013-10-18

Arbetstider och omfattning
100% tillsvidareanställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2013-11-27
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2013/2171
Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Facklig kontakt
Carin Söderhäll, TCO/ST 018-471 1997
Anders Grundström, Saco-rådet 018-471 5380
Stefan Djurström, Seko 018-471 3315

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 Uppsala

Jobbnummer
1680592

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: