Universitetslektor i psykiatri - Linköpings universitet - Assistentjobb i Linköping
Universitetslektor i psykiatri
Linköpings universitet / Assistentjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla assistentjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET/Hälsouniversitetet ledigförklarar en anställning
som Universitetslektor i psykiatri förenad med specialistläkartjänst
vid psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping med
placering vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Ämnesområde:
Psykiatri. Denna anställning ses som en karriäranställning som kan leda till
befordran till professor. Tjänsten är en del i satsning på klinisk och akademisk
psykiatri i samverkan mellan Hälsouniversitetet och Landstinget i Östergötland,
som samtidigt utannonserar en s k universitetsöverläkartjänst.
Arbetsuppgifter: I anställningen som lärare ingår att bedriva forskning och
utbildning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att
följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i
övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som
universitetslektor skall kunna medverka i grundläggande högskoleutbildning inom
Linköpings universitet. Vid Hälsouniversitetet tillämpas studentaktiva
undervisningsformer. Innehavaren skall vara legitimerad läkare med
specialistkompetens i allmän psykiatri eller motsvarande. Behörighet:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen
eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i
anställningen, har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt
förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet.
För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och
pedagogisk skicklighet. Upplysningar: Prefekt Tommy
Sundqvist, tel 013-224782, e-post tomsu@imk.liu.se , eller professor Conny
Nordin, tel 013-223864, e-post conny.nordin@inr.liu.se . Upplysningar
om ärendets formella handläggning lämnas av sekreteraren i Hälsouniversitetets
anställningsnämnd, Christina Lundgren, tel 013-227660, e-post chrlu@huk.liu.se . Fackliga företrädare är
Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-286634, e-post orjlo@ifm.liu.se , och Agneta Anderson-Berg
(OFR/S), tel 011-363512, e-post agnan@isv.liu.se .
Tillsättningsförfarande: Anställningen tillsätts av rektor efter förslag
från fakultetens anställningsnämnd. Sökande skall till ansökan
foga: 1) Kortfattad skriftlig redogörelse (1 exemplar) för vetenskaplig och
pedagogisk verksamhet samt erfarenhet från att leda och utveckla personal och
verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt
prestationer i övrigt som främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
2) Styrkt meritsammanställning samt vidimerade kopior av de betyg och övriga
handlingar som åberopas - 1 exemplar. 3) Förteckning över vetenskapliga
arbeten - 1 exemplar. 4) Förteckning över de högst 10 vetenskapliga
arbeten som sökande anser vara mest meriterande för den aktuella anställningen -
1 exemplar. Av förteckningen skall framgå utgivningsförlag och utgivningsår.
5) Vetenskapliga arbeten enligt föregående punkt i 3 exemplar, varav
ett exemplar sändes tillsammans med handlingarna under punkt 1-4 till
registrator. De andra två uppsättningarna av skrifterna skall vara uppdelade och
numrerade i två paket som förvaras av den sökande och efter anvisning från
sekreteraren i anställningsnämnden direkt tillställas de sakkunniga.
Mer information: www.liu.se .

Publiceringsdatum
2008-02-13

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Tillträde efter överenskommelse. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i
ansökan!

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080319. Ansökningsförfarande: Ansökan märkt Dnr LiU
899/07-32 skall senast 2008-03-19 ha inkommit under adress:Linköpings
universitetRegistrator581 83 Linköping För sent inkommen ansökan kommer ej att
beaktas.

Företag
LINKÖPINGS UNIVERSITET
Hälsouniversitetet
Sandbäcksgatan 7
581 85 LINKÖPING Tel 013-222000
Fax 013-149403
Mer information på http://www.lu.se

Jobbnummer
129381

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: