Universitetslektor i Kärnfysik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i Kärnfysik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som
Universitetslektor i tillämpad kärnfysik med inriktning mot
kärnämneskontroll och kärnbränslediagnostik vid Institutionen för fysik och
astronomi, avd. för tillämpad kärnfysik. Arbetsuppgifter: I
anställningen ingår undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå,
forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och
kursadministration samt handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör
också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den
samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Det förväntas att den anställde deltar i och aktivt bidrar till den
forskning som bedrivs inom ämnet tillämpad kärnfysik, med tonvikt på
kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll samt ingår som en integrerad del i
institutionens team av forskare och lärare. Undervisningen förväntas
bedrivas inom institutionens utbildningsåtagande, med särskild tonvikt på
uppdragsutbildning vad avser fortbildning för kärnkraftsindustrin och relaterade
verksamheter. Den anställde förväntas bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete inom
denna verksamhet. Behörighetskrav: Behörig att anställas som
universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt
doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått
högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder: Vid
urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och
pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga
skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom
kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll. Lika stor omsorg kommer
att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga
skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att
tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för
anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av
lärare. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den
som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och
skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla
aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Skicklighet att initiera och leda
forskningsprojekt i nära samarbete med näringsliv, myndigheter och andra
relevanta organisationer i omvärlden är betydelsefull för anställningen och
kommer att tillmätas stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande
samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att
beaktas. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid
meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med
redogörelsen för meriter och erfarenheter. Universitetet eftersträvar
en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att
söka denna anställning. Universitetets anställningsordning och
riktlinjer för anställning av lärare: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2008-02-06

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Michael Österlund, bitr. prefekt tel. 018-471 58 40. michael.osterlund@tsl.uu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080229. Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala
universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2007/3200, Box 256, 751
05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 29 februari 2008. Om ansökan meddelas
per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka
efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
122348

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: