Universitetslektor i idé- och lärdomshistoria - Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten - Universitetslärarjobb i Göteborg
Universitetslektor i idé- och lärdomshistoria
Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten / Universitetslärarjobb / Göteborg
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv
Visa alla jobb hos Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten i Göteborg

Göteborgs universitet
ledigförklarar en anställning som
universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, ref. nr E 324 21/08
vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori.
Ämnet idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet har ett brett och mångfacetterat undervisningsuppdrag. Grundutbildningsuppdraget är fördelat med ungefär lika stora medel från humanistiska fakulteten som från utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning.
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har a) avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, b) genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt c) visat pedagogisk skicklighet.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vikt tillmäts även den sökandes administrativa skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället.
I anställningen ingår att bedriva forskning och utbildning samt administrativt arbete. Till uppgifterna hör också att aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet liksom inom angränsande forskningsfält.
Anställningen är i huvudsak riktad mot lärarutbildningens behov men den tilltänkte läraren skall givetvis också kunna användas inom ämnets traditionella grundutbildning. Det gäller inom ämnet idé- och lärdomshistoria att artikulera och förmedla insikter och färdigheter vad gäller lärarprofessionens metod och teori. En viktig del av anställningen består i att handleda studenter med uppsatsarbeten. I anställningen skall också kunna ingå uppdrag som studierektor för hela grundutbildningen i idé- och lärdomshistoria, kandidat- och avancerad nivå, liksom ansvar för planering av ämnets ansvar inom lärarutbildningen. Den administrativ skicklighet som krävs för detta skall ha visats genom erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmåga till samarbete.
Sökande, som önskar bli prövad för anställning som professor, skall begära det i ansökan.
Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.
Sökande skall tillsammans med ansökningshandlingarna inlämna styrkt meritsammanställning samt kortfattad skriftlig redogörelse för sin vetenskapliga och pedagogiska verksamhet samt de vetenskapliga och pedagogiska arbeten sökanden önskar åberopa. Dokumentation av sådana pedagogiska meriter som avser undervisning och annan typ av lärararbete bör innefatta kvalitativa omdömen från prefekt eller arbetsledare. Högst tio av de vetenskapliga och pedagogiska arbeten sökanden åberopar insändes - i tre exemplar. Det är önskvärt att dessa arbeten är uppdelade i var sitt paket. Humanistiska fakultetens meritportfölj, webadress: http://www.hum.gu.se/organisation/policies/meritportfoljer.pdf ,
bör användas vid ansökan.
Närmare upplysningar lämnas av prefekten Ingemar Nilsson, tel. 031 - 786 45 24.
Fackliga företrädare: SACO Svetlana Polsky, tel. 031 - 786 19 89, OFR Eva Sjögren, tel. 031- 786 11 69 och Facket för service och kommunikation Lennart Olsson, tel. 031 - 786 11 73.

Publiceringsdatum
2008-02-26

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-03-06
Ansökan, med angivande av referensnummer, ställs till Rektor för Göteborgs universitet och skall vara inkommen till humanistiska fakultetskansliet, Box 200, 405 30 GÖTEBORG senast den 6 mars 2008. Paket sänds under adress Renströmsgatan 6, 412 55 GÖTEBORG.

Företag
Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten

Adress
Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten
Box 200
40530 GÖTEBORG

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 031-7860000
Faxnummer: 031-7731144

Jobbnummer
141332

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten: