Universitetslektor i elektricitetslära - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i elektricitetslära
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i elektricitetslära vid Institutionen för
teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet, med 50 % omfattning.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser verksamhet inom plasmagruppen vid
avdelningen för elektricitetslära. I anställningen ingår undervisning på
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning och administration.
Till arbetsuppgifterna hör också ledning och planering av forskning och
undervisning, handledning av doktorander, att attrahera externa forskningsanslag
och att utveckla samarbeten för forskning inom ämnesområdet. I arbetsuppgifterna
ingår också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den
samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt
högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande
vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat
sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt
Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt
behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att
fullgöra anställningen väl. Den som skall anställas som universitetslektor skall
enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs
för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått
för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning.
Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande
och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska
skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. Den som
erbjuds en anställning tills vidare som universitetslektor anställs istället
tills vidare som professor om hon eller han begärt det och har behörighet för en
sådan anställning. Den som inte uppfyller behörighetskravet beträffande
högskolepedagogisk utbildning och inte har motsvarande kunskaper anställs längst
ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om behörigheten
förvärvas under denna anställningstid skall anställningen på begäran övergå i en
tillsvidareanställning. Bedömningsgrunder: Se universitetets hemsida www.uu.se under
rubriken Lediga anställningar. Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara
skriven på engelska och innefatta handlingar i tre exemplar samt särtryck i två
exemplar enligt anvisningar som finns på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens
hemsida, www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan
rekvireras från Sofia.Wretblad@uadm.uu.se .
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mats Leijon, e-post mats.leijon@angstrom.uu.se , tel
018-471 5808. Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471
5380, Carin Söderhäll, OFR-S/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO,
tel 018-471 3315. Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala
universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2007/2330, 2331, Box 256,
751 05 Uppsala; telefax 018-471 2000, e-post registrator@uu.se senast den 20 december
2007. Om ansökan meddelas per fax eller e-post skall den kompletteras med
underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare
finns på http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-12-03

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Deltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071220

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
63650

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: