Skolkurator till Mariehällsskolan

Stockholms kommun / Kuratorjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla kuratorjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Värmdö eller i hela Sverige

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Mariehällsskolan är en treparallellig F-6 skola med cirka 530 elever som öppnade 2014 i stadsdelen Annedal i Bromma.

Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna, engagerade och positiva kollegor i en nästintill nybyggd skola med ljusa och ändamålsenliga lokaler. På Mariehällsskolan finns ett genuint fokus på elevernas lärande och deras kunskapsutveckling står i centrum hos oss. Hos oss ska undervisning och utbildning vara tillgänglig för alla elever genom ett förebyggande elevhälsoarbete och undervisning av hög kvalitet. Vi arbetar ständigt för att göra vår skola bättre för alla elever som går här just nu.

Vår vision är: Kunskap ger självständighet, framtidstro och förståelse för att olikhet är en styrka.

Publiceringsdatum
2024-05-18

Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som kurator ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och måluppfyllelse. Du kommer att ingå i EHT som utöver kurator består av fem specialpedagoger/-lärare, skolsköterska samt skolpsykolog på halvtid. EHT är ett team som tillsammans driver det tvärprofessionella samarbetet och det förebyggande elevhälsoarbetet under ledning av rektor. Vårt fokus är att göra den pedagogiska, fysiska och sociala miljön tillgänglig för alla elever.
Vi har en tydlig plan för vårt elevhälsoarbete och det systematiska kvalitetsarbetet för elevhälsan. Hos oss möter du kollegor som aktivt arbetar med förbättringar och kvalitet.

Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal.

I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och i skolans systematiska kvalitetsarbete. Du planerar och håller i gruppinsatser enskilt eller tillsammans med kollegor i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Du leder skolans trygghetsgrupp tillsammans med en utvecklingslärare på uppdrag av skolledningen.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner såsom plan mot kränkande behandling, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Du kommer få möjlighet att starta upp arbetet med ett skolsocialt team gällande problematisk skolfrånvaro tillsammans med skolledning och skolsocionom i Bromma.

Kvalifikationer
Socionomexamen alternativt beteendevetarexamen

Vi söker dig som har med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga och som skolkurator i grundskolan. Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Som kurator tar du självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning.

Som kurator på Mariehällsskolan behöver du vara uthållig, strukturerad och visa högt engagemang i handling. Du behöver även ha god förmåga att bygga tillitsfulla relationer till elever och vårdnadshavare samt visa och uttrycka tilltro till alla elevers förmåga att lära. Du är mål- och resultatinriktad och kan hantera utmanande arbetsuppgifter och elevärenden såväl enskilt som i samarbete med andra. Du behöver kunna kommunicera med olika målgrupper på ett nyanserat och tydligt sätt. Du ska ha god förmåga att vara självständig och flexibel gällande arbetsuppgifter som behöver omprioriteras utifrån verksamhetens behov.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information
Vid anställning ska du kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas. Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstiden går ut.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2024-05-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/2630".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms kommun (org.nr 212000-0142)

Arbetsplats
Stockholms stad Mariehällsskolan

Kontakt
Johanna Stjernlöf
0850832772

Jobbnummer
8689747

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Stockholms kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms kommun: