Programansvarig (demo/MR) Enheten för demokrati och mänskliga rä - Sida - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm
Programansvarig (demo/MR) Enheten för demokrati och mänskliga rä
Sida / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Sida i Stockholm

Svenskt bistånd medverkar till att minska fattigdomen i världen. Sida är en statlig myndighet med verksamhetsidén att stimulera utveckling och rädda liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom och vi gör det genom att vara öppna, målmedvetna och modiga i vårt agerande.

Sida är en unik myndighet av världsklass och arbetet utgör en del i genomförandet av Sveriges utrikespolitik. Arbetet genomförs i en internationell miljö och det finns möjligheter att påverka och bidra till fattigdomsbekämpningen i världen. Sida är också en mötesplats för aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete och bidrar till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar global utveckling.

Som medarbetare har du många tillfällen till lärande och kan påverka din egen utveckling. Genom vår breda verksamhet ges möjlighet till olika karriärer för både medarbetare och chefer - även internationellt. Vi erbjuder våra medarbetare ett

variationsrikt och självständigt arbete där du får samarbeta med kollegor och partners inom såväl din egna som andra professioner.

Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (INTEM) har till uppdrag att genomföra tematiska/globala strategier; bidra till myndighetens ämnesmässiga kunskapsutveckling genom fortlöpande omvärlds - och resultatanalys; samt bidra till Sidas expertstöd till regeringen, inklusive multilateralt samarbete.

Den aktuella tjänsten avser en programansvarig till enhet DEMO. Enheten har ansvar för att genomföra strategier som gäller särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering och hantera omkring 785 mkr per år. Enhetens portfölj innehåller idag ca 100 insatser. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska frivilligorganisationer och partinära organisationer. Enheten har drygt 20 medarbetare.

Arbetsuppgifter:
Befattningen omfattar handläggning inom enhetens tematiska ämnesområden yttrandefrihet och demokratisering, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Som ansvarig handläggare arbetar man med hela kedjan från identifiering av partners till beredning, uppföljning och utvärdering.

Följande arbetsuppgifter kommer att ingå i tjänsten:
* Handlägga insatser inom främst yttrandefrihet och demokratisering enligt Sidas insatshanteringsprocess. Det innebär också att göra tematisk problem- och portföljanalys, bedöma insatsers relevans i relation till beslutade strategier, göra
bedömningar av samarbetspartners system för intern styrning och kontroll, bedöma budget och resultatramverk och därtill kopplade risker.

* Följa upp genomförande av insatser och föra dialog med våra samarbetspartners kring verksamhetens resultat, finansiell uppföljning och revision samt kvalitén på partnerns system för intern styrning och kontroll, i enlighet med Sidas regelverk och system.

* Delta i möten för att kvalitetssäkra beredningar av insatser.

* Operationalisera befintliga metoder och arbetssätt inklusive resultatstyrning, kapacitetsutveckling och biståndseffektivitet inom ramen för strategin och insatserna.

* Följa upp och bidra till att rapportera om genomförandet av strategin.
* Medverka till att prioriterade tvärfrågor integreras inom arbetet/ämnet.
* Medverka till framtagandet av underlag och genomförande av dialog på olika nivåer.

* Medverka i kontakten gentemot andra avdelningar, enheter och parter så som t.ex. UD, ambassader, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, ministerier och företräda Sida gentemot andra givare m.fl.
* Medverka till den interna och externa kunskaps- samt informationsspridningen inom det egna kompetens-/ämnesområdet
* Upphandla konsulttjänster
* Ansvara för att ärende- och dokumenthantering sker i Sidas planerings- och dokumenthanteringssystem, inkl avsluta gamla ärenden.

Andra arbetsuppgifter som identifieras av enhetschefen kan bli aktuella.

Kvalifikationskrav
Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildning
* Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom ett för verksamheten relevant område

Språk
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Kompetens och arbetslivserfarenhet
* Minst 3 års erfarenhet av handläggning av insatser inom utvecklingssamarbete inom relevant/a ämnesområde/n
* God kunskap om civilsamhällesorganisationers arbete med vidareförmedling och hantering av mindre projekt/program
* Mycket god administrativ förmåga
* God förmåga att prioritera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter i tid
* God samarbetsförmåga
* God analytisk förmåga
* God förmåga att driva processer

Meriter
* Erfarenhet av handläggning i enlighet med Sidas regelverk, rutiner och system
* Erfarenhet av arbete med konflikt/repressiva miljöer
* Erfarenhet av arbete med jämställdhet
* Erfarenhet av att föra strategisk dialog med olika samarbetspartners
* Erfarenhet av utvecklingssamarbete i fält
* Kunskap om sekretesshantering


Vid kontakt vänligen ange ref.nr 136/17

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Christine Johansson eller Carin Zetterlund, 08-698 50 00.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor på www.sida.se.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Åsa Fredriksson, tfn 08-698 57 90) och ST inom Sida (kontaktperson: Karin Afli, tfn 08-698 40 28).

Varaktighet, arbetstid
Befattningen avser en vikariatsanställning tillsvidare dock längst t o m 2018-08-31, med möjlighet till förlängning. Lön efter överenskommelse. Tillträde snarast.

Publiceringsdatum
2017-09-25

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2017-10-08
Ange följande referens när du ansöker: ref.nr 136/17

Företag
SIDA

Adress
SIDA
Valhallavägen 199
10525 STOCKHOLM

Kontorsadress
Valhallavägen 199

Jobbnummer
3717712

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sida: