Forskare (post doc.) i psykologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskare (post doc.) i psykologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskare (post doc.) i psykologi vid Institutionen för psykologi.
Tidsbegränsad anställning under högst två år, heltid. Arbetsuppgifter:
Anställningen avser i huvudsak forskning. Den anställde förväntas samarbeta med
forskare vid institutionen och att därigenom utvecklas som forskare.
Undervisning i begränsad omfattning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt
doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i
fråga som har avlagt examen högst två år före ansökningstidens utgång. Sökande
med examen äldre än två år kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Som
sådant skäl räknas ledighet p g a föräldraledighet, sjukdom, tjänstgöring inom
totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga och studentorganisationer.
Beslut i ärendet fattas av prefekten. Bedömningsgrunder: Vid urval
bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig
skicklighet, speciellt forskningsmeriter. Stor vikt kommer också att läggas vid
det forskningsprogram som ska beskriva den avsedda forskningen vid
institutionen. Institutionen kommer i denna rekrytering främst att
beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom
dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att själv utvecklas,
genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och allmänt bidra till en
positiv utveckling av verksamheten. Bedömningsgrunder; övrig
skicklighet: Administrativ skicklighet kommer att tillmätas viss vikt. Även
förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning
och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Personliga förhållanden (t
ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo
bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall innefatta handlingar i 3 exemplar. -
Meritsammanställning styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som
åberopas. - Forskningsprogram som beskriver den avsedda forskningens
innehåll och förutsättningar vid institutionen. - Kortfattad redogörelse för
vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall
framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt
den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. - Förteckning
över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland
dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
* De vetenskapliga arbetena (högst 10) numrerade enligt förteckningen.
Vid denna rekrytering kan intervjuer och referenstagning komma att användas.
Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa
hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse
för anställningen. Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Erik
Börjesson, tel 018-471 21 34 eller studierektor Mats Olsson, tel 018-471 21 50.
Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 53 80, Carin
Söderhäll, TCP/ST, tel 018-471 19 96 och Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 33
15.

Publiceringsdatum
2008-01-21

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080225. Ansökan skall vara inkommen senast den 25
februari 2008 till: Registrator, Diarienummer UFV-PA 2007/3204, Uppsala
universitet, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000 eller e-post registrator@uu.se . Om ansökan meddelas per
fax eller e-post skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka efter
ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
105534

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: