Forskarassistent i organisk syntes - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i organisk syntes
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i organisk syntes vid Institutionen för biokemi och organisk kemi
Institutionen för biokemi och organisk kemi är centralt placerad inom BMC vid Uppsala universitet och i nära anslutning till bl a institutionerna för cell- och molekylärbiologi, fysikalisk och analytisk kemi och läkemedelskemi. Vid institutionen bedrivs forskning i ett flertal olika projekt, bl. a. organisk syntes, metallorganisk kemi, fysikalisk organisk kemi och kemisk biologi. Institutionen omfattar för närvarande ca. 65 anställda varav 35 är doktorander
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning och undervisning på grundnivå och/eller på avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av doktorander.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom metodutveckling för organisk syntes.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta handlingar i två exemplar samt särtryck i ett exemplar enligt anvisningar som finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan rekvireras från jenny.lundstrom@uadm.uu.se
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Pher G. Andersson tel: 018-471 3801, e-post Pher.Andersson@biorg.uu.se och prefekten, professor Lars Baltzer tel: 018-471 3810, e-post Lars.Baltzer@biorg.uu.se .
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-03-20

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Anställningsperiod: Anställningen omfattar längst 4 år.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/683, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 21 april 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
170657

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: