Forskarassistent i geriatrik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i geriatrik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i geriatrik
vid Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap.
Tills vidare, dock längst fyra år.
Arbetsuppgifter: Inom sektionen for geriatrik bedrivs forskning kring demenstillstånd och andra neurodegenerativa sjukdomar. I ett pågående projekt studeras uppkomsten av s.k. Lewykroppar, intracellulära ansamlingar av proteinet alfa-synuklein. Lewykroppar kan påvisas i hjärnan vid sjukdomar som Lewykroppsdemens och Parkinsons sjukdom (LBD/PD). Genom att simulera aggregeringsprocessen in vitro kan olika former av alfa-synuklein identifieras och de mest toxiska formerna utnyttjas som antigen för framställning av monklonala antikroppar. Sådana antikroppar kommer att utvärderas som redskap for förståelse av patogenesen, förbättrad diagnostik och immunterapi i transgena musmodeller for LBD/PD.
Den aktuella anställningen innefattar arbetsuppgifter inom ovanstående projekt samt handledning av doktorander.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Erfarenhet från postdoc-anställning, minst ett år inom relevant område, tillmäts stor vikt. Laboratorieerfarenhet av biokemiska, ytavbildande och proteinanalystiska metoder samt forskningserfarenhet av proteinaggregeringssjukdomar samt av antikroppsframställning och immunologiska mätmetoder är meriterande.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.
Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och män inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Marianne Carlsson, tel 018- 611 34 22, e-post: Marianne.Carlsson@pubcare.uu.se . Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380 och Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315.
Ansökningsförfarande: Se universitetets hemsida www.uu. se under rubriken Lediga anställningar.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-03-20

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-04-21
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/573, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 21 april 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
170736

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: