Forskarassistent i fysiologi - Uppsala universitet - Biologjobb i Uppsala
Forskarassistent i fysiologi
Uppsala universitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i fysiologi, särskilt neurogastroenterologi vid Institutionen
för neurovetenskap. Arbetsuppgifter: Egen forskning och
forskarutbildning inom integrativ fysiologi med särskild inriktning mot
neurogastroenterologi och inom cellulär fysiologi med särskild inriktning mot
neurogastroenterologi. Undervisning i integrativ fysiologi inom de program där
Institutionen för neurovetenskap har eller planerar undervisning. Med
neurogastroenterologi avses hjärnans och de autonoma nervsystemens afferenta och
efferenta interaktioner med mag-tarmkanalen och deras betydelse för
mag-tarmkanalens integrativa funktioner. Behörighet: Doktorsexamen
eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand kommer
den ifråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång.
Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt
behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att
fullgöra anställningen väl. Bedömningsgrunder: Vid urval bland
behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Dokumenterad forskningskompetens inom fysiologi med inriktning mot
neurogastroenterologi innefattande integrativa och cellulära aspekter på
nervsystemets interaktioner med mag-tarmkanalen tillmäts stor vikt. Att ha
studerat såväl integrativa som cellulära aspekter av neurogastroenterologi
betraktas som en merit. Centrala nervsystemets interaktioner med mag-tarmkanalen
är ett viktigt område. Det enteriska nervsystemet och dess samspel med
slemhinnans enteroendokrina (enterochromaffina) celler vid regleringen av
tarmens funktioner är ytterligare exempel på på forskning inom viktiga områden.
Administrativ erfarenhet är en merit. Universitetet kommer i denna
rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och
skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna
att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv
utveckling av verksamheten. Ansökningsförfarande: Ansökan skall
vara skriven på engelska och innefatta följande handlingar i två exemplar:
* merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga
handlingar som åberopas, . kortfattad skriftlig redogörelse för
vetenskaplig, pedagogisk, och administrativ verksamhet . förteckning över
vetenskapliga, pedagogiska och övriga arbeten som åberopas. Sökanden skall ange
vilka 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand. . 10
publikationer enligt ovanstående förteckning Personliga förhållanden (t
ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo
bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter kan beställas från
fakultetens kansli, Lars Hjertson, e-post lars.hjertson@uadm.uu.se , tel:
018-471 68 49. De finns också på www.medfarm.uu.se/intranet/regelbok/Meritportfolj.pdf Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-12-12

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid. Anställningen är tills vidare, dock längst fyra
år.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Professor Håkan Aldskogius, tel 018- 471 41 11. hakan.aldskogius@neuro.uu.se .

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till
Registrator, UFV-PA 2007/2644, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast
den 7 januari 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med
underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
75724

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: