Forskarassistent i elektricitetslära - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i elektricitetslära
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Förlängd ansökningstid
Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som
Forskarassistent i elektricitetslära med inriktning mot energi
vid Institutionen för teknikvetenskaper, avdelningen för elektricitetslära Ångströmlaboratoriet
Arbetsuppgifter: Innehavaren skall bedriva egen forskning inom ämnesområdet elektricitetslära med inriktning mot förnybar elenergiomvandling inom våg, vind och marin strömkraft. Anställningen omfattar även undervisning inom grundnivå och avancerad nivå och biträdande handledarskap för doktorander.
Anställningsperiod: Anställningen omfattar 4 år
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid forskningsmeriter inom ämnesområdet elektricitetslära med inriktning mot förnybar elenergiomvandling inom våg, vind och marin strömkraft. Meriterande är civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens samt industrierfarenhet.
Vid rangordning av de sökande skall stor vikt ges åt meriter inom den ämnesdel mot vilken anställningen skall ha sin inriktning, medan meritering inom ämnets allmänna del skall vägas in med mindre tyngd. Har en sökande endast ett ringa försteg inom den del mot vilken anställningen skall ha sin inriktning, kan detta uppvägas av en annan sökandes klart högre meritering inom ämnet i övrigt.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet och Ansökningsförfarande: Se universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mats Leijon, tel 018-4715808, e-post Mats.Leijon@Angstrom.uu.se . Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-24

Arbetstider och omfattning
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-04-28
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, ref. nr. UFV-PA 2008/599, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 28 april 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
202242

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: