Forskarassistent - Sveriges lantbruksuniversitet - Biologjobb i Uppsala
Forskarassistent
Sveriges lantbruksuniversitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap
Institutionen för ekologi, Uppsala
FORSKARASSISTENT i
Skogsentomologi med inriktning mot skadegörare
Institutionen för ekologi vid SLU bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdet tillämpad ekologi med inriktning på effekter av miljö och mänsklig aktivitet på skadegörare, vilt och biologisk mångfald.
Arbetsuppgifter: Sökanden ska bedriva forskning av grundläggande betydelse för skyddet av skog mot ekonomiskt betydelsefulla insektsangrepp. Forskningen kan exempelvis gälla skadeinsekters populationsdynamik, interaktioner mellan träd – växtätare – fiender, analys av skaderisker, konsekvenser av skador för trädens tillväxt och värde samt skötselsystem som motverkar skador.
Sökanden bör utöver den egna forskningen även bredda sin kompetens inom skogsentomologi och bidra till undervisning och rådgivning inom ämnesområdet.
Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga, som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång.
Bedömningsgrunder: Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet.
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till fyra år. Tillträde snarast.
Handlingar som ska bifogas: Ansökan ska skrivas på engelska. CV inklusive publikationslista och bevis på doktorsexamen samt kopior på högst fem publikationer. Högst två A4-sidor med redogörelse för tidigare forskning och andra aktiviteter av relevans för tjänsten, t.ex. undervisningserfarenhet och erhållna externa anslag. En forskningsplan på en till två A4-sidor med beskrivning av vilken forskning som den sökande skulle vilja bedriva. Namn på minst två referenspersoner skall anges.
Ansökan med bilagor inkl publikationer skall inges i tre identiska exemplar.
Närmare upplysningar lämnas av professor Göran Nordlander, tel 018-67 23 65, Goran.Nordlander@ekol.slu.se
Fackliga kontaktpersoner: för SACO Lars Eriksson, tel 018-67 31 37, Lars.Eriksson@ma.slu.se och för ST Monica Östman, tel 018-67 15 36, Monica.Ostman@mv.slu.se
Vid universitetet tillämpas individuell lönesättning. SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Välkommen med ansökan märkt med ref nr 841/08 samt övriga handlingar som åberopas. Ansökan skall ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070, 750 07 Uppsala senast den 7 april 2008.
Swedish University of Agricultural Sciences
Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
Department of Ecology, Uppsala
ASSISTANT PROFESSOR (forskarassistent) in
Forest entomology with the focus on insect pests
The Department of Ecology conducts research and education in applied ecology: effects of human activity and environmental change on pest species, wildlife management and biodiversity.
Duties: The person appointed to this position will conduct research of high relevance for the protection of forest trees against insect damage of economic importance. This research will, for instance, deal with population dynamics of pest insects, interactions between tree – herbivore – predators, pest management systems, analysis of damage risks or consequences of damage for tree growth and economic value.
For a complete advt in English: personal.slu.se/job

Publiceringsdatum
2008-03-08

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Heltid. Snarast -- fyra år

Ersättning
Fast lön
Individuell lön, kollektivavtal

Så ansöker du
Ange följande referens när du ansöker: 841/08
Ansökan kan skickas till e-postadress: Registrator@slu.se

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet

Adress
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
75007 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-671000

Jobbnummer
154851

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: