Doktorandtjänster i sociologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Doktorandtjänster i sociologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigförklarar härmed tre anställningar som doktorand i utbildningssociologi vid Institutionen för utbildning, kultur och medier.
Innehavarna av doktorandanställningarna bör ha kompetens och forskningsintressen som ansluter till den pågående utbildnings- och kultursociologiska forskningen vid institutionen. I denna forskning är två perspektiv ständigt närvarande: Å ena sidan utforskas skilda sociala gruppers utbildningsstrategier, dvs. deras sätt att använda utbildningssystemet. Å andra sidan studeras fältet av utbildningsinstitutioner, dvs. systemet av relationer mellan de positioner som besätts av olika lärosäten, skolor och utbildningsinriktningar. Vidare studeras ungdomars etablering i samhället med avseende på bl.a. övergången mellan skola och arbetsliv samt ifråga om jämförelser mellan olika ungdomsgenerationers skilda förutsättningar och villkor. Dessutom förekommer undersökningar av kulturella fält. Ofta kombineras kvantitativa studier av stora registermaterial och enkätmaterial med etnografiska studier och intervjuer. Genomgående har historiska perspektiv en framträdande plats i forskningen.
Den som anställs som doktorand antas samtidigt till forskarutbildning fr o m den 1 september 2008. En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Doktoranden får i begränsad omfattning utföra övrig tjänstgöring som avser undervisning, forskning och administrativt arbete inom ramen för anställningen. Forskarutbildning kan bedrivas på heltid eller på deltid, dock lägst 50% av heltid.
Doktorandanställningen avser inledningsvis ett år. Den kan förnyas med högst två år i taget. Som längst får anställningen pågå den tid som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. För gällande regler se http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling
Kvalifikationskrav: För att antas till utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi krävs att den sökande avlagt examen om minst 160 hp/240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet. Därutöver skall den sökande med godkänt resultat ha genomfört kurser inom utbildning på lägst grundnivå innefattande minst 60 hp/90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
Grunden för urval bland behöriga sökande är dels en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning inom stipulerad tid, dels det planerade avhandlingsarbetets utbildningsvetenskapliga relevans och dels institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning.
Ansökan görs på blankett som kan hämtas på http://www.uppdok.uadm.uu.se/BLfoant.pdf . Till ansökan fogas CV och handlingar som dokumenterar utbildning, eventuell yrkeserfarenhet och andra meriter. Åberopade uppsatser och vetenskapliga publikationer insänds tillsammans med ansökan. Det krävs också en skriftlig plan för avhandlingsarbetet (4-5 sidor) där problemformulering, ämnesavgränsning, val av metod och arbetets uppläggning redovisas.
För ytterligare information kontakta professor Donald Broady, e-post: donald.broady@edu.uu.se , tel 018-471 2444 eller professor Peter Waara, e-post: peter.waara@edu.uu.se , tel 070-690 40 43.

Publiceringsdatum
2008-04-02

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Doktorandtjänst

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Välkommen med Din ansökan! Den skall vara försedd med dnr UFV-PA 2008/735 och senast den 26 maj 2008 ha inkommit till Uppsala universitet, Registrator, Box 256, 751 05 Uppsala.

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
180545

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: