Doktorandplats i Global hälsa med fokus på antibiotikaresistens - Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala
Doktorandplats i Global hälsa med fokus på antibiotikaresistens
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Projektbeskrivning: Antibiotikaresistens anses vara ett av de största hoten för global folkhälsa.

All användning av antibiotika främjar resistens och strategier för att minska användning av antibiotika är därför angeläget. I en nyligen publicerad studie av en elektronisk klinisk algoritm för behandling av barnsjukdomar, ALMANACH, utförd i Tanzania visades att vårdutfallet inte påverkades negativt trots att förskrivningen av antibiotika minskade med hela 80%. C-reaktivt protein (CRP) har kan ytterligare förbättra diagnostisering av bakteriella sjukdom kräver antibiotikabehandling och har därför potential att kunna integreras i den kliniska algoritmen.

Detta projekt syftar till att studera effekten av ALMANACH för att förbättra användningen av antibiotika och hantering av akuta sjukdomar hos barn i åldern 2-59 månader i Ujjain, Indien. Projektet kommer att utföras på olika nivåer inom hälso- och sjukvårdssystemet i en kluster-randomiserad studie som i ett senare skede kommer följas upp och utvärderas. Vidare syftar projektet till att studera facilitering understödja implementering av den elektroniska algoritmen för förbättrad vård av barn.

Slutligen syftar projektet även till att undersöka hållbarhetsperspektivet av ALMANACH och ALMANACH+CRP interventionerna i studieområdet då det är av yttersta vikt att implementerade förbättringar omvandlas till rutinåtgärder. Projektet ämnar därför återvända till de hälso- och sjukvårdsenheter som varit delaktiga i de olika studier där ALMANACH och CRP införts för att ett år efter studiernas avslut undersöka i vilken utsträckning detta har skett.

Arbetsuppgifter: Den framgångsrika kandidaten kommer att delta i forskningsarbete och fördjupa sig i doktorandstudier inom ämnesområdet. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning, kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av tiden.

Den framgångsrika kandidaten kommer bli en del av ett internationellt och transdisciplinärt forskningsprojekt för att utvärdera effekten av en klinisk algoritm i Indien för att förbättra användningen av antibiotika och öka förståelsen kring rådande förståelsen av antibiotikaanvändning och förändringsarbete. Doktoranden kommer ansvara för daglig hantering av projektets delar, dataanalyser och slutligen att färdigställa vetenskapliga manuskript till internationella vetenskapliga tidskrifter och delta i att kommunicera projektets fynd i Indien såväl som internationellt. Doktoranden förväntas spendera avsevärd tid i studieområdet.

Kvalifikationskrav: Mot bakgrund av att transdisciplinär forskning är en utmaning och att detta projekt kommer utföras i en låginkomst miljö skulle den ideala kandidaten ha följande kvalifikationer:

- MSc-examen i internationell folkhälsovetenskap eller motsvarande.
- Minimum 7-10 års arbetserfarenhet.
- En stor förståelse av antibiotikaresistens från ett globalt perspektiv inklusive dess utveckling och spridning och konsekvenser.
- Erfarenhet av att delta vid utveckling och implementering av kontext-specifika interventioner.
- Erfarenhet av utbildning och understödjande verksamhet i låg- och/eller medelinkomstländer.
- En uttryckt önskan om att arbeta i ett transdisciplinärt forskningsprojekt inom antropologi, implementeringsforskning och klinisk medicin.
- Tidigare erfarenhet av arbete med antibiotikaresistens.
- Erfarenhet av att arbeta internationellt med internationella kollegor.
- Förmåga till självständigt arbete under handledning med periodvis hög arbetsbelastning, kort deadline och med god förmåga att prioritera uppgifter.
- Samarbetsförmåga i team såväl som självständig.
- Tidigare erfarenhet av projektledning, strukturerad styrning med förmåga att prioritera mellan flera uppgifter.
- God förmåga till att ta initiativ, analytisk förmåga samt förmåga att hantera uppkomna problem kreativt med öga för detaljer.
- Möjlighet att resa 3-4 månader åt gången samt för kortare resor under projekttiden.
- Utmärkt kommunikativ förmåga till kommunikation och engelska i tal och skrift.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Studieperioden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorandstudier finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla i) CV, ii) ett brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse, färdigheter och motivation till att söka den utlysta platsen, iii) eventuella publikationer och kopia av magisteruppsats eller motsvarande, samt iv) två referensbrev. Vi ser gärna att CV och personligt brev skrivs på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-01-01

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof Andreas Mårtensson, e-post: andreas.martensson@kbh.uu.se eller Dr Anna Bergström, e-post: anna.bergstrom@kbh.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2017, UFV-PA 2017/1688.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: 2018-01-01 Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2017-05-10

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2017-06-07
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2017/1688
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Adress
Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa
box 256
75200 Uppsala

Kontorsadress
box 256

Jobbnummer
3488412

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa: