Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen - Karlstads universitet / Handelshögskolan - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Karlstad
Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen
Karlstads universitet / Handelshögskolan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Karlstad
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums
Visa alla jobb hos Karlstads universitet / Handelshögskolan i Karlstad

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Publiceringsdatum
2020-06-24

Beskrivning
Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar många perspektiv på arbete och arbetsliv.

Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Makt- och inflytandefrågor, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, relationen mellan arbete och övrigt liv, arbete och teknik är exempel på områden som studeras. Arbetsvetenskap utgörs av ett femtontal personer varav två professorer, två docenter, fem lektorer och ett tiotal doktorander.

Anställningens mål är att licentianden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom arbetsvetenskap samt bidra till kunskapsutvecklingen ämnet inom genom framställandet av en vetenskaplig licentiat avhandling inom området arbetsvetenskap. Licentiatanställning i arbetsvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen är knuten till forskningsprojektet Kommunal & Digital (KomDig): Digitaliseringens betydelse för mellanmänskliga relationer, organisatoriska sammanhang och arbetsmiljö.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i arbetsvetenskap har den som inom fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, bedrivit studier om minst 120 högskolepoäng i ämnet. Av studierna på avancerad nivå skall minst 30 högskolepoäng utgöras av arbetsvetenskap, varav 15 högskolepoäng skall vara ett självständigt arbete. Kraven på studier och självständiga arbeten i arbetsvetenskap kan ersättas av studier i ett motsvarande ämnesområde eller huvudområdet. Minst ett självständigt arbete om 15 hp antingen på grundnivå eller avancerad nivå måste dock handla om arbetslivsfrågor.

Vid bedömning av ansökningarna kommer de självständiga arbetena att tillmätas stor betydelse.

Meriterande är självständiga arbeten med fokus på digitaliseringen och dess betydelse för arbetsvillkor och arbetsmiljö samt ledning och organisation. Då tjänsten kommer att förläggas till ett forskningsprojekt rörande digitaliseringens betydelse för organisatorisk och social arbetsmiljö inom kommunal verksamhet är självständiga arbeten med fokus på just detta område meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska är därför av särskild vikt, då det inom ramen för arbetsuppgifterna kommer att ingå datainsamling i form av intervjuer på svenska.

Doktorandens institutionstjänstgöring utförs inom ramen för ämnets grundutbildning i arbetsvetenskap och därmed inom programmet för personal och arbetsliv.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid. Anställningen som doktorand avslutas med licentiatexamen och omfattar maximalt två års heltidsstudier. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 procent. Vid institutionstjänstgöring kan anställningen förlängas med motsvarande tid. Dessa arbetsuppgifter får högst utgöra 20 procent av heltid. Lönen för doktorandanställning följer den av Karlstads universitets fastställda lönestege för doktorander. Tillträde 10 augusti eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

- Meritförteckning samt kopior på examensbevis
- Åberopade examensarbeten och andra publikationer
- Eventuella andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå
- Projektskiss (max 6 sidor)
- En kortfattad (1 000 ord) beskrivning av varför den sökande är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet.

Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte skickas elektroniskt, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange då referensnummer REK2020/130.

Sista dag att ansöka är 15 juli 2020

Välkommen med din ansökan!

Information om antagningsregler, anmälningsblankett, allmän studieplan i ämnet, regelhandbok och övrig information finns på universitetets centrala forskarutbildningssidor på webben: http://www.kau.se.

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-07-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Karlstads universitet / Handelshögskolan

Jobbnummer
5275556

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karlstads universitet / Handelshögskolan: