Doktorand, Biologi - Sveriges lantbruksuniversitet - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala
Doktorand, Biologi
Sveriges lantbruksuniversitet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ingår i Biocentrum. Institutionens forskare har en bred kompetens inom växt- och skogspatologi och mikrobiell ekologi. Centrala frågeställningar rör mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsstruktur, deras funktioner speciellt i näringsomsättningen och för trädhälsa, samt samspelet mellan mikroorganismer och andra organismgrupper. Viktiga forskningsområden är reglering, ekologi, populationsbiologi och mikroorganismer såväl som modellering och bekämpning av träd- och växtsjukdomar i fält.

Doktorandtjänst i skogspatologi, interaktioner mellan barrträd och skadesvampar
Innehållsbeskrivning:
Vår forskningsgrupp vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi arbetar med olika aspekter skogsträdens interaktioner med skadesvampar. Barrträd som gran och tall är centrala i de svenska skogsekosystemen och för skogsbruket. Skadesvampar som rotticka, törskate och knäckesjuka orsakar förluster för skogsbruket i miljardklassen genom tillväxtförluster och skador på virket. För att Sverige skall klara omställningen till en cirkulär bioekonomi är det viktigt att öka produktiviten i skogen bland annat genom att begränsa förlusterna av trädbiomassa till skadesvampar.

Barrträd har olika sårbarhet för infektioner av skadesvampar, sårbarheten beror både på miljön de växer i och trädens egen genetik. Målet med det här projektet är att skapa ny kunskap om och fördjupad förståelse för vilka genetiska faktorer som är viktiga för att minska effekterna av olika skadesvampar på barrträds hälsa och tillväxt och att stötta svenskt skogsbruk och skogsträdsförädling med ny kunskap och nya metoder.

Arbetet i projektet kommer att inbegripa inventeringar och analyser av svampskadeangrepp på barrträd med såväl populationsgenetiska, molekylära, fysiologiska som ekologiska metoder. Beroende på kandidatens intresseområde kommer tonvikten i doktorandprojektet att läggas på några specifika interaktioner eller specifika aspekter av träd-svamp interaktioner.

Publiceringsdatum
2020-11-05

Kvalifikationer
Vi söker en motiverad kandidat med en MSc i biologi, ekologi, växtbiologi, skogsvetenskap eller motsvarande. Tidigare arbetslivs- eller forskningserfarenheter inom skogspatologi eller närliggande forskningsområden/ metoder är meriterande, exempel på närliggande områden eller metoder är molekylärbiologi, bioinformatik, populationsgenetik, skadeinventeringar eller svampinokuleringsstudier. Projektet kräver förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt goda kunskaper i såväl skriven som talad engelska, kunskaper i svenska är en merit.

Stor vikt i bedömningen kommer att läggas vid kandidatens personliga egenskaper och intresseområde, därför är det önskvärt att kandidaten i sitt följebrev kort beskriver både sina tidigare erfarenheter inom skogspatologi eller närliggande forskningsområden samt vilka aspekter av interaktionerna mellan träd och deras svampskadegörare som väcker kandidatens intresse och motivation.

Placering:
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand

Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-11-26.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Facklig kontakt
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Månadslön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-11-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Sveriges Lantbruksuniversitet

Jobbnummer
5431099

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: