Doktorand arkeologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Doktorand arkeologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Antagning av en doktorand till utbildning på forskarnivå i arkeologi med inriktning afrikansk och jämförande arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antik historia.
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras de första två åren med utbildningsbidrag och de två sista åren med anställning som doktorand. Doktorander förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma och i sådant fall förlängs anställningstiden.
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, d.v.s. grundläggande högskoleutbildning om minst 120 poäng eller motsvarande kunskaper som förvärvats i någon annan ordning inom eller utom landet, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015. Särskild behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, lägst magisterexamen i arkeologi, eller har i huvudsak motsvarande kunskaper, förvärvade inom eller utom landet. Den som före 1 juli 2007 uppfyller kraven på särskild behörighet, nämligen lägst avlagd fil.kand-examen med minst 60 poäng i arkeologi, skall även därefter anses uppfylla den särskilda behörigheten, dock längst till utgången av juni 2015.
För gällande regler se Högskoleförordningen kap 5, 8 och 9 samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://www.info.uu.se/internt.nsf/regelsamling http://www.histfilfak.uu.se/riktlinjer.html
Utbildningen på forskarnivå i arkeologi regleras av ämnets allmänna studieplan. Den och ansökningsblankett kan beställas från institutionen: Institutionen för arkeologi och antik historia, Eva-Lena Wahlberg, Box 626, 751 26 Uppsala eller hämtas på institutionens hemsida http://www.arkeologi.uu.se http://www.arkeologi.uu.se/Graduate.htm samt http://www.arkeologi.uu.se/folinks.htm
Ansökningshandlingar skall omfatta C-uppsats och D-uppsats, alternativt magisteruppsats, kort CV, en avhandlingsplan omfattande ca 3-6 sidor, eventuella publikationer samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Samtliga ansökningshandlingar ska lämnas in i pappersform. Institutionen har inte möjlighet att skriva ut material som lämnas in i digital form.
Upplysningar lämnas av studierektor för utbildningen på forskarnivå, professor Paul Sinclair, paul.sinclair@arkeologi.uu.se , tel 018-471 20 95, prefekt Gullög Nordquist, gullog.nordquist@arkeologi.uu.se , tel 018-471 28 97, samt fakultetens utbildningsledare Alberto Tiscornia, Alberto.Tiscornia@uadm.uu.se , tel 018-471 18 79.

Publiceringsdatum
2008-04-21

Arbetstider och omfattning
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Doktorandtjänst

Tillträde
Tidigast 1 oktober 2008

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 12 maj 2008 under adress: Registrator, UFV-PA 2008/1068, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala, eller fax 018-471 20 00. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-4715380
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-4711996
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-4713315

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
198465

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: