Biträdande universitetslektor - Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi - Universitetslärarjobb i Uppsala
Biträdande universitetslektor
Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.Uppsala Antibiotic Center (UAC, www.

uac.uu.se) är ett internationellt, brett och framstående centrum för studier av antibiotikaresistens. Detta centrum startades 2016 för att föra samman, stimulera och stödja forskning inom antibiotikaresistens inom Uppsala universitets alla vetenskapsområden (Medicin och Farmaci, Naturvetenskap och Teknik och Humaniora och Samhällsvetenskap).

Biträdande universitetslektor i Läkemedelskemi med inriktning mot antibakteriell läkemedelsutveckling

Beskrivning av ämnesområdet
Vår globaliserade värld står just nu inför många utmaningar och en av dem är antibiotikaresistenta bakterier som utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. Innovativa molekyler som kan fungera som startpunkter för utveckling av nya antibiotika mot bakterier behöver identifieras. Utmaningarna är många och inkluderar identifiering av nya måltavlor för antibiotika liksom att upptäcka nya substanser ("hits" och "leads") för dessa måltavlor som kan optimeras vidare och utvärderas som läkemedelskandidater. Dessa molekylära startpunkter ska helst uppvisa nya verkningsmekanismer liksom kunna penetrera bakteriens cellvägg.

Publiceringsdatum
2018-04-05

Dina arbetsuppgifter
Forskning inom läkemedelsutveckling med inriktning mot antibakteriell läkemedelsutveckling, undervisning och administration. I första hand forskning innefattade identifiering, design och syntes av potentiella antibakteriella substanser i nära samarbete med mikrobiologer, biokemister och strukturbiologer. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.

Anställningsperiod
En anställning som biträdande universitetslektor är en fyraårig meriteringsanställning. Om särskilda skäl föreligger kan dock anställningen förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. En person som innehar anställning som biträdande universitetslektor kan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen 4 kap. § 12a den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) § 38 krävs pedagogisk skicklighet i enlighet med AO § 23. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet, och därefter vid pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Erfarenhet av deltagande i antibakteriella läkemedelsutvecklingsprojekt ses som meriterande. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande kommer att beaktas som arbetslivserfarenhet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan består av:
Personligt brev (1 sida), CV, kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet, forskningsplan (1-2 sidor), förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten, examensbevis för doktorsexamen, övriga handlingar som åberopas i ansökan, artiklar i fulltext (högst 5).

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: Mål och regler för Uppsala universitet och Vetenskapsområdets riktlinjer och bedömningsgrunder finns på: Vetenskapsområdets hemsida.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekt Anders Karlén, 018-471 4293, anders.karlen@ilk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2018, UFV-PA 2018/1021.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-04-22
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2018/1021
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Adress
Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi
Box 256
75200 Uppsala

Kontorsadress
Box 256

Jobbnummer
4063582

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi: