Biträdande lektor i kemiteknik - Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Kemivetenskap - Universitetslärarjobb i Stockholm
Biträdande lektor i kemiteknik
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Kemivetenskap / Universitetslärarjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg
Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Kemivetenskap i Stockholm

Publiceringsdatum
2008-01-10

Arbetsuppgifter
KTH har höga ambitioner när det gäller kompetens-försörjning inom strategiska områden inför framtiden. Inom ramen för Future Faculty söker KTH nu en ung initiativrik forskare till en anställning som biträdande lektor i kemiteknik.

Skolan för kemivetenskaps verksamhet omfattar områdena Kemi, Kemiteknik samt Fiber- och polymerteknologi. Vi arbetar med teknikvetenskapliga principer för design, analys och förståelse av molekylära system samt tillämpningar av dessa på bland annat bioorganiska material, energiomvandlingsprocesser, miljöfrågeställningar och framställning av kemikalier och läkemedel. KTH Kemivetenskap tillhör de mest forskningsaktiva tekniska fakulteterna i Sverige och ligger i den yttersta forskningsfronten inom våra respektive inriktningar. Vi erbjuder också civil- och högskoleingenjörsutbildning samt magisterutbildning

Inom institutionen för kemiteknik, ryms idag flera för KTH viktiga verksamheter inom forskning och utbildning, främst kring läkemedelsframställning, funktionella material och ytor samt energi och miljö. För att institutionen även framöver skall kunna inta en framstående position inom forskarsamhället, såväl nationellt som internationellt, krävs att även nya forskningsområden initieras. För att realisera denna vision är det viktigt att vi kan attrahera de absolut främsta unga forskarna verksamma inom ämnesområdet kemiteknik, oberoende av deras inriktning, och att de ges förutsättningar att utvecklas. Beroende på den sökandes eget intresse kan en sådan rekrytering resultera i en förstärkning av ett forskningsområde som redan är etablerat inom institutionen eller i att ny verksamhet etableras.

Ämnet för den aktuella tjänsten omfattar verksamhet med kemiteknisk inriktning. Kemiteknik som vetenskapsområde behandlar, utifrån en allmän kemivetenskaplig kompetens, komplexa system med transport av impuls, energi och materia, ofta mellan olika faser och med kemiska eller elektrokemiska reaktioner samt energiomvandlingar. Vetenskapsområdet inkluderar de termodynamiska och reaktionskinetiska principerna för omvandlingar av impuls, energi och materia, och mekanismerna för transport mellan olika faser i systemen. Vetenskapsområdet omfattar uppställande och lösande av modeller över systemen, samt metoder och apparatur för grundläggande och processimulerande experimentella studier. Kemiteknik som ingenjörsämne omfattar att tillämpa de vetenskapliga principerna på reella komplexa system.

Kvalifikationer
Behörighet att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Vid anställningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Av betydelse för anställningen är sökandes intresse för att utveckla undervisningen inom ämnesområdet i grund- och forskarutbildningen.

KTH har höjt ambitionerna när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vårt lärosäte med avseende på jämställdhet.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning längst 4 år och kan förnyas ett år om undervisning sker inom den grundläggande utbildningen med mer än 25 % av arbetstiden.

Institutionen för kemiteknik kommer att tillhandahålla en grundläggande infrastruktur i form av arbets- och laboratorieutrymmen, samt administrativt stöd. Skolan har även för avsikt att skapa en mentorsgrupp av välmeriterade etablerade forskare, som kommer att ge stöd till den tilltänkta nya medarbetaren.

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad (Efter överenskommelse)

Ersättning
Lön/Sysselsättningsgrad:

Kontakt
Göran Lindbergh , 08-790 8143 Prefekt vid Institutionen för kemiteknik, goeran.lindbergh@ket.kth.se
Christofer Leygraf , 08-7906468 Skolchef vid Skolan för kemivetenskap, chrisl@kth.se

Så ansöker du
Till ansökan ska bifogas:

1. Fullständig curriculum vitae med publikationslista. I publikationslistan skall särskilt markeras vilka arbeten (högst 10) som den sökande själv främst vill åberopa
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet
3. De av den sökande särskilt åberopade arbetena (högst 10)

Ovanstående packas i tre identiska paket. Ansökan ska skrivas på engelska

För upplysningar om ansökningsförfarandet hänvisas till "Ansökningsmall avseende ansökan om anställning som professor/lektor" som återfinns under www.kth.se/aktuellt/tjanster / , eller till Kia Vejdegren, kiav@kth.se , tfn 08-790 69 32.

För allmän information om KTH hänvisas till våra webbsidor www.kth.se och för institutionen till: http://www.ket.kth.se /

Ansökan ställs till Registrator, Kungliga Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm.

Sista ansökningsdag 2008-02-01

Företag
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Kemivetenskap
Valhallavägen 79
10044 Stockholm
Mer information på www.kth.se

Jobbnummer
95186

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Kemivetenskap: