Bitr. lektor i data- och systemvetenskap, digital transformation

Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla högskolejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Täby eller i hela Sverige

vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista dag att ansöka är 2023-10-26.

Ämne/ämnesbeskrivning
Inom området informationssystem är det ett viktigt mål att utveckla och anpassa användningen av informationssystem till organisationens verksamhetsbehov. Det är lika viktigt att studera hur IT används inom organisationer och vilken inverkan IT har t ex på organisationskultur och ledning samt vilka faktorer som gör IT-användning i organisationer framgångsrik. Digital transformation i organisationer är en väg till värdeskapande och innovation. Digital transformation bidrar även till så kallad organisatorisk rörlighet (agility). Kärnan i digital transformation är framtagning och tillämpning av effektiva styrningsmekanismer för organisationer. Digital transformation är ett framgångsrikt ämne för forskning och undervisning. Ämnet inbegriper teorier, metoder och ramverk för anpassning av IT-lösningar till verksamhetsbehov. Digital transformation är ett ungt forskningsområde. När det gäller tillämplighet är det oftast inriktat på den privata sektorn, men det är lika viktigt för offentliga organisationer, till exempel för att öka organisatorisk effektivitet och rörlighet i offentliga tjänster.

Publiceringsdatum
2023-09-26

Dina arbetsuppgifter
Den sökande ska bedriva undervisning, handledning, kursutveckling och ha kursansvar inom utbildningen på grund-, master- och forskarutbildningsnivå inom området samt delta i administrativt arbete. Exempel på innehåll i kurserna är globala informationssystem, entreprenörskap i det digitala samhället, öppen e-förvaltning och e-demokrati samt IT i organisationer.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.Den sökande kommer att vara delaktig i utvecklingen av institutionens samarbete med näringslivet och andra forskningsinstitutioner inom området. Anställningen delas mellan kompetenstid 55 procent och undervisning 45 procent.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen inom data- och systemvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom utveckling och tillämpning av digital transformation i offentlig sektor, IT-anpassning, samt IT-förvaltning med fokus på organisatorisk smidighet (agility).

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom området IT-management och IT-förvaltning

Stor vikt fästs även vid en väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland lektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) (HF). Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska anställningens längd vara fyra år. Anställningens längd bestäms innan utlysning. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Anställningen kan förlängas högst två år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor förutsatt att han eller hon uppfyller kraven i HF, AOSU och av Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade kriterier (Dnr SU FV-2.3.1.2-0026-17). Observera att befordringskriterierna är samma oavsett anställningens längd.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef, professor Janis Stirna, tfn 08-16 41 99, js@dsv.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Sandra Strandberg, tfn 08-16 26 09, sandra.strandberg@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Så ansöker du
OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2023-10-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Universitet (org.nr 202100-3062), http://www.su.se

Arbetsplats
Stockholms universitet

Övrig information om företaget/organisationen
Offentliga upphandlingar genomförda av Stockholms Universitet

Jobbnummer
8141411

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Stockholms Universitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: