Anställning som doktorand - Kemicentrum - Kemistjobb i Lund
Anställning som doktorand
Kemicentrum / Kemistjobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla kemistjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Kemicentrum i Lund

Lunds universitet ledigkungör anställning som

DOKTORAND i kemi,
inriktning mot fysikalisk kemi

med placering vid kemiska institutionen, avdelningen för fysikalisk kemi 1, naturvetenskapliga fakulteten.

Ref.nr. PA 2007/3856
Tillträdesdag: 2008-01-01
Upplysningar: docent Karin Schillén tel 046 - 222 14 39,
e-post: karin.schillen@fkem1.lu.se

Arbetsuppgifter: Forskarstudier av polymer-tensidkomplex med experimentella metoder såsom ljus- och lågvinkelröntgenspridning, undervisning på grundnivå (laborationshandledning och räkneövningar) och instrumentansvar (ljusspridningsinstrument). Forskarstudierna omfattar egna kurser och egen forskning om sammanlagt minst 80% och den sammanlagda undervisningen och institutionstjänstgöringen skall högst uppgå till 20% av heltid.

Studies of polymer-surfactant complexes by using light- and small angle X-ray scattering. Laboratory assistant and responsibility of the light scattering equipment.

Forskningsprojekt: Lösliga komplexa salter av tensider med polymera motjoner.

Soluble complex salts of surfactant ions and polymeric counterions.

Önskvärda kvalifikationer: 160 p vid naturvetenskaplig fakultet eller civilingenjör i kemiteknik. Därutöver önskvärd utbildning: Genomgångna kurser i matematik (minst 20 p) och fördjupningskurser i yt- och kolloidkemi och fysikalisk kemi samt experimentell erfarenhet inom yt- och kolloidkemi och av ljusspridning som mätteknik.

Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till forskarutbildning. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i HF 5 kap 1-6 §§. samt SFS 1998:80.

Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning inom forskarutbildningen och ser därför gärna att såväl kvinnor som män söker.

Ansökan om anställning som doktorand och antagning till forskarutbildning görs på en blankett som finns på http://www.naturvetenskap.lu.se under rubriken "Lediga anställningar" eller kan fås från undertecknad. Ansökan, med angivande av referensnummer, skall vara inkommen till registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund senast torsdagen den 15 november 2007. Samtliga ingivna handlingar skall vara bestyrkta.

Inskickade handlingar kommer i enlighet med Riksarkivets föreskrifter (Föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst - RA - FS 2004:1) att förvaras på Lunds universitet och kommer att gallras två år efter beslutsdatum. Handlingarna kommer att återlämnas endast på begäran av sökande.

I tjänsten

Thomas Björkman

Publiceringsdatum
2007-10-25

Anställningstyp/arbetstider
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2007-11-15
Ange följande referens när du ansöker: PA 2007/3856

Företag
KEMICENTRUM
BOX 124
22100 LUND
Telefonnummer: 046-2220000
E-postadress: kc@kc.lu.se
Mer information på www.kc.lu.se

Kontorsadress
SÖLVEGATAN 39 A-C
LUND

Jobbnummer
35762

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kemicentrum: