Universitetslektor i skolledarskap - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i skolledarskap
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i skolledarskap, förenat med uppdrag som chef vid Avdelningen för rektorsutbildning
Uppsala universitet är ett av de lärosäten som ansvarar för den statliga befattningsutbildningen för skolans och förskolans ledare. Den är under förändring och kommer i framtiden, enligt nu liggande förslag, att vara poänggivande högskoleutbildning på avancerad nivå. Utbildningens forskningsanknytning skall förstärkas, samtidigt som utbildningen skall behålla sin processform och sin koppling till kursdeltagarnas arbete i den egna verksamheten.
Utbildningen ges vid Avdelningen för rektorsutbildning. På uppdrag anordnar avdelningen också andra utbildningar, företrädesvis inom ledarskapsområdet.
Den person vi söker är väl förtrogen med aktuell forskning inom området och har egen chefs- och forskningserfarenhet, gärna från skolområdet. Som chef för rektorsutbildningen måste du vara utåtriktad och besitta god kommunikativ kompetens samt ha ett starkt intresse för att bidra till att förbättra ledarskapet i skolan.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och uppdrag som chef för avdelningen för rektorsutbildning. Till undervisning räknas medverkan i utbildningen, kursansvar och kursadministration samt i förekommande fall, handledning. I chefsuppdraget ingår att ha det övergripande ansvaret för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av rektorsutbildningen samt för ledning av en grupp utbildare. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom området skolledarskap och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Därtill kommer den anställde att upprätthålla och utveckla kontakten med den statliga uppdragsgivaren, skolornas huvudmän, andra institutioner inom universitetet som är relevanta för utbildningen samt övriga intressenter.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall innefatta handlingar i tre exemplar:
* En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska meriter och administrativa meriter (CV). Denna skall vara styrkt med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
* Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandens mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
* Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
* De arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan (Obs: endast i två exemplar krävs). Förteckningarna skall vara bestyrkta.
* Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex ledar- och samarbetsförmåga.
Universitetets bedömningsgrunder, anställningsordning, behörighetskrav och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf.regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-03-11

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid
Fr o m maj

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-04-04
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/78, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 4 april 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Kontakt
Utbildningschef Anita Hård af Segerstad, 018-471 7, Anita.Hard@rut.uu.se
Utbildningsledare Thord Österberg, 018-471 19 01, Thord.Osterberg@uadm.uu.se

Facklig kontakt
Anita.Hard@rut.uu.se
Thord.Osterberg@uadm.uu.se, Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
158747

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: