Universitetslektor i pedagogik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i pedagogik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i pedagogik Vikariat vid Pedagogiska institutionen. Under
perioden 2008-02-16-2009-02-15 Arbetsuppgifter: Anställningen avser
administration och pedagogiska samordningsuppgifter för masterprogrammet med
inriktning mot skolledarskap. Vidare ingår undervisning inom delkurser med
inriktning mot kommunikation, ledning och ledarskap. Även andra
undervisningsmoment kommer att ingå. Behörighetskrav: Behörig att
anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har
avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått
högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt Förvärvat motsvarande
kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets
anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den
sökande skall ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen
väl. Den som skall anställas som universitetslektor skall enligt
anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för
anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för
verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen
av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och
utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska
skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt
att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskilt
meriterande är bred undervisningserfarenhet inom pedagogikens olika fält. Lika
stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den
vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten
kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering
av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till
riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid
anställning av lärare. Universitetet kommer i denna rekrytering främst
att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet,
förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att
genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv
utveckling av verksamheten. Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: se
uiversitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Lennart Wikander, tel
018-471 1646, e-post: lennart.wikander@ped.uu.se ,
studierektor Jan Löfgren, tel 018-471 1672, e-post: jan.lofgren@ped.uu.se . Fackliga
företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380, TCO-ST, Carin
Söderhäll, tel 018-471 1996, SEKO, Stefan Djurström tel 018-471 3315
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen
till Registrator, UFV-PA 2007/3090, Box 256, 751 05 Uppsala eller fax 018-471
2000, senast den 17 januari 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den
kompletteras med originalhandling inom en vecka från ansökningstidens utgång.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av
lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-12-28

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080117

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
86197

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: