Universitetslektor i kostvetenskap - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i kostvetenskap
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i kostvetenskap vid Institutionen för hushållsvetenskap.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser främst undervisning, inom
institutionens grundutbildning och avancerad nivå, Dietistprogrammet,
Kostvetarprogrammet och Lärarprogrammets inriktning Hem- och konsumentkunskap
samt fristående kurser. Inom ramen för anställningen kommer undervisnings- och
utvecklingsarbeten att ske inom livsmedelsvetenskapens område med bland annat
praktisk matlagning, samt handledning av C- och D-uppsatser. Avancerad nivå
innebär dagens D-nivå och framtidens masternivå. Förutom undervisning kommer
även forskning och administrativt arbete, bland annat kursansvar, att ingå i
anställningen. Forskningens omfattning relateras till tillgången på
forskningsresurser. Institutionens forskning bedrivs inom området kostvetenskap
inklusive måltidsforskning. Till arbetsuppgifterna hör även att följa
utvecklingen inom det egna ämnesområdet samt följa den samhällsutveckling i
övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt
högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande
vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat
sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt
Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt
behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att
fullgöra anställningen väl. Den som skall anställas som universitetslektor skall
enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs
för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått
för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning.
Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande
och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska
skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Den
som erbjuds en anställning tills vidare som universitetslektor anställs istället
tills vidare som professor om hon eller han begärt det och har behörighet för en
sådan anställning. Den som inte uppfyller behörighetskravet
beträffande högskolepedagogisk utbildning och inte har motsvarande kunskaper
anställs längst ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om
behörigheten förvärvas under denna anställningstid skall anställningen på
begäran övergå i en tillsvidareanställning. Bedömningsgrunder, Övrig
skicklighet och ansökningsförfarande: Se universitetets hemsida www.uu.se under
rubriken Lediga anställningar. Upplysningar om anställningen
lämnas av Brita Karlström, prefekt, tel 018-471 23 01. Fackliga företrädare är
Anders Grundström SACO-rådet, tel 018-471 5380, Carin Söderhäll TCO/ST, tel
018-471 1996, Stefan Djurström SEKO, tel 018-471 3315. Ansökan skall
ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator,
UFV-PA 2007/2563, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 4
februari 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med
underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare
finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-12-20

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080204

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
82808

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: