Universitetslektor i hållbarhetsaspekter på djurhållning - Sveriges lantbruksuniversitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i hållbarhetsaspekter på djurhållning
Sveriges lantbruksuniversitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Ämnesbeskrivning
Området omfattar kopplingen mellan utfodrings- och skötselstrategier - och en hållbar livsmedelsproduktion i lantbruket. Såväl djurhållningens påverkan på livsmedelsprodukter som dess inverkan på livsmedelssystem som helhet innefattas. Aktuella frågeställningar är exempelvis hur foderråvaran produceras, uppfödningsintensitet, djurtäthet, betesdrift och hantering av gödsel. I ansvarsområdet ingår även utveckling av metodik för att bedöma konsekvenser av olika produktionssystem på såväl livsmedlens som djurhållningens hållbarhet. Detta innefattar flera hållbarhetsfaktorer där miljö- och klimatpåverkan samt flöden av näringsämnen måste ingå. Metodikutvecklingen omfattar systemanalys och substansflödesanalyser. Även bedömningar av systemens ekonomiska hållbarhet ingår. Områdets inriktning ska vara relevant för svensk livsmedelsproduktion.

Publiceringsdatum
2018-04-04

Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bedriva forskning, medverka i och utveckla undervisning samt handledning inom ämnesområdet. Dessutom ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och fakulteten.

Universitetslektorn ska arbeta för att etablera forskningsområdet och i arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansöka om forskningsmedel som krävs för att utveckla området. Universitetslektorn skall också delta i handledning av doktorander samt undervisa och handleda studenter på grund- och avancerad nivå. Undervisningen bedrivs på såväl svenska som engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den, som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter, som ska ingå i anställningen, som har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som övriga behörighetsgrundande förhållanden.

För behörighet till den aktuella anställningen krävs akademisk grundexamen i teknologi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller biologi med dokumenterad erfarenhet av hållbarhetsbedömningar. För behörighet krävs vidare dokumenterad erfarenhet av planering och genomförande av arbete med systemperspektiv. Tidigare verksamhet inom primär animalisk livsmedelsproduktion med relevans för Sverige är ett krav.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Som bedömningsgrund ska vidare skall gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Därutöver ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild och lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid såväl pågående forskning som förmåga att självständigt initiera och bedriva forskning inom ämnesområdet samt förmåga att erhålla externa forskningsanslag. Avlagd doktorsexamen med inriktning mot ämnesområdet och docentkompetens är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering och genomförande av undervisning samt handledning och examination. Vikt läggs vid att innehavaren har förmåga att undervisa på svenska och engelska.
Den person vi söker har god samarbets- och innovationsförmåga samt kapacitet för och intresse av att etablera nätverk nationellt och internationellt.Sista ansökningsdatum:
2018-05-14

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde
Enligt överenskommelse

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-05-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Sveriges lantbruksuniversitet

Adress
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7084
75007 Uppsala

Kontorsadress
Box 7084

Jobbnummer
4060702

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: