Universitetslektor I Ekonomisk Historia - Stockholms Universitet - Universitetslärarjobb i Stockholm
Universitetslektor I Ekonomisk Historia
Stockholms Universitet / Universitetslärarjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm

STOCKHOLMS UNIVERSITET SÖKER EN
UNIVERSITETSLEKTOR I EKONOMISK HISTORIA (heltid)
Vid Ekonomisk-historiska institutionen Sista ansökningsdag 2008-03-03 Ref. nr. SU 612-0256-08

Publiceringsdatum
2008-02-01

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar främst undervisning på avancerad och forskarnivå, men även undervisning på grundnivå kan förekomma. Undervisningen på den avancerade nivån omfattar både kurser inom ämnesområdet ekonomisk historia samt internationella relationer, och sökanden förväntas undervisa inom båda dessa områden. Sökanden skall vara beredd att delta i utvecklingsarbetet av undervisningen på alla nivåer enligt Bolognamodellen samt i utvecklingen av institutionens forskningsprofil.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har a) avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig skicklighet, b) för att få tillsvidareanställning ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 7,5 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt c) visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen skall särskild vikt fästas vid följande områden:

* Vetenskaplig skicklighet, som kommit i uttryck i olika former av publiceringar, gärna inom institutionens profilområden.
* Pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på flera nivåer på universitet eller högskola.

Vid tillsättningen skall viss vikt fästas vid följande områden:

* Erfarenhet och skicklighet av administration av forskning.
* Erfarenhet och skicklighet av administration i pedagogiska sammanhang, särskilt önskvärt är erfarenhet av arbete med Bolognamodellen.
* Förmåga att informera om forskning och samverkan med det omgivande samhället.
* Sökande skall ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl

Eventuell önskan om att i stället anställas som professor skall tydligt anges i ansökan, varvid särskilt skall dokumenteras undervisningserfarenhet från avancerad nivå och forskarnivå.
Då universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland lektorerna ser vi gärna att kvinnor söker anställningen.

Riktlinjer för hur ansökan skall utformas finns angivna i Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid Stockholms universitet som kan hämtas på www.su.se/nyanstallning eller rekvireras av handläggaren. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och ansökningsmall samt att den inlämnas senast sista ansökningsdag. OBS! Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten gäller numera att endast 10 publikationer får åberopas vid ansökan om anställning som lärare.

Upplysningar om tjänsten lämnas av institutionens prefekt Thomas Jonter, tel 08-16 30 08,
e-post: thomas.jonter@ekohist.su.se

Frågor angående ärendets handläggning och riktlinjer för ansökan besvaras av lärarhandläggare
Agneta Karlsson, tfn 08-16 34 26, e-post: agneta.karlsson@samfak.su.se

Fackliga företrädare är Bo Ekengren (SACO), Lisbeth Häggberg (ST-ATF) och Gunnar
Stenberg (SEKO), tfn 08-16 20 00 (vx).

I övrigt, se Stockholms universitets Anställningsordning, ansökningsmall och aktuella hemsidor:
* Anställningsordning, ansökningsmall med mera: www.su.se/nyanstallning
* Stockholms universitet: www.su.se
* Ekonomisk-historiska institutionen: www.ekohist.su.se

Välkommen med din ansökan senast 2008-03-03!

Märk med dnr SU 612-0256-08 och skicka per post till:
Stockholms universitet
Registrator/PÄ
106 91 Stockholm

Eller per e-post till: registrator@su.se

Anställningstyp/arbetstider
Heltid/Tills vidare

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2008-03-03
Ange följande referens när du ansöker: Dnr SU 612-0256-08

Företag
Stockholms Universitet
10691 STOCKHOLM
Mer information på http://www.su.se

Jobbnummer
117474

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: