Universitetslektor/adjunkt i vårdvetenskap - Örebro universitet - Universitetslärarjobb i Örebro
Universitetslektor/adjunkt i vårdvetenskap
Örebro universitet / Universitetslärarjobb / Örebro
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora
Visa alla jobb hos Örebro universitet i Örebro

Två anställningar som universitetslektor/adjunkt i vårdvetenskap med inriktning
mot vårdkommunikation, refnr CFP 203-294/2007 Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är vårdvetenskap. Ämnet
vårdkommunikation utgörs av det särskilda kunskapsområde som rör
förutsättningarna för den mellanmänskliga kommunikation som uppstår i
vårdsammanhang. I vård och rehabilitering sker ett möte som antar formen av en
dialog. Vårdkommunikation fokuserar alla de skilda förutsättningar som
föreligger vid ett möte och en kommunikation med god kvalitet. Med stöd av
samhälls- och beteendevetskaplig tradition och begreppsbildning leder studier i
ämnet vårdkommunikation till förståelse för det mångfacetterade i människors
möten och kommunikation i ett vårdsammanhang. Arbetsuppgifter I
anställningen ingår planering, undervisning, handledning, examination,
kursutveckling samt administration. Normalt ingår 20 %
forskning/kompetensutveckling. Den största delen av arbetsuppgifterna utgörs av
undervisning på grundnivå inom ämnet, som beskrivits ovan. Kurser ges bland
annat om människans psykiska utveckling och dess samband med hälsa. Även
samhällsförändringar och samhällsstrukturers inverkan på hälsan fokuseras liksom
bemötande och pedagogisk metodik i mötet med människor som söker stöd och hjälp
hos olika verksamheter inom vården. Behörighet Behörig att
anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom något
samhälls- och beteendevetenskapligt ämne med avhandlingen inriktad mot
vårdkommunikation eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon
annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens
ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, genomgått
högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som
universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning (minst
magisterexamen inom något samhälls- och beteendevetenskapligt ämne med
examensarbete inriktat mot vårdkommunikation) eller har motsvarande kompetens,
genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat
motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder Vid anställning som universitetslektor läggs störst
vikt vid pedagogisk skicklighet utöver den vetenskapliga skickligheten.
Meriterande är erfarenhet av undervisning inom grundutbildning,
forskningserfarenhet från rubricerad inriktning samt erfarenhet från praktiskt
arbete inom vårdområdet. Vid anställning som universitetsadjunkt fästs
främst vikt vid pedagogisk skicklighet. Aktiva studier inom forskarutbildning
samt erfarenhet från praktiskt arbete inom vårdområdet är meriterande.
I första hand sker tillsättning som universitetslektor. Vi
rekommenderar att ansökan (utan bilagor) senast sista ansökningsdag skickas via
e-post till Registrator ( info@oru.se ) och
därefter kompletteras med fullständiga handlingar inom tre veckor. Enligt
Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar i två
år efter tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ansökan Till
ansökan märkt med CFP 294/2007, bifogas meritförteckning, kopior av betyg/intyg,
skriftlig redogörelse/dokumentation för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet
(se anvisning om pedagogisk meritportfölj) samt de vetenskapliga skrifter som
åberopas (högst tio arbeten). Alla ansökningshandlingar inskickas i tre
identiska uppsättningar. Ansökan ska vara inkommen till Registrator, Örebro
universitet, 701 82 Örebro.

Publiceringsdatum
2007-11-14

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön. Individuell lönesättning tillämpas.
Facklig företrädare
Anders Flodin SACO 019-303000.
Odd Johansson SEKO 019-303000.
Eleonor Spansk TCO 019-303000.

Kontakt
studierektor Nina Buer 019-303713. nina.buer@hi.oru.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071210 via e-post info@oru.se . se under Platsbeskrivning...... .
Ange referensnummer refnr CFP 294/2007

Företag
Örebro universitet
Fakultetsgatan 1
701 82 ÖREBRO Tel 019-303000
Epost: info@oru.se
Mer information på http://www.oru.se

Jobbnummer
63705

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örebro universitet: