Tre Post Doc Till Helix Vinn Excellence Centre - Linköpings Universitet Institutionen för beteendevetenskap - Företagsekonomjobb i Linköping
Tre Post Doc Till Helix Vinn Excellence Centre
Linköpings Universitet Institutionen för beteendevetenskap / Företagsekonomjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla företagsekonomjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings Universitet Institutionen för beteendevetenskap i Linköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET söker Tre post doc till HELIX VINN
Excellence Centre - Managing Mobility for Learning, Health and Innovation
Under 2006 startade ett VINNOVA Excellence Centre inom arbetslivsforskning
vid Linköpings universitet: Managing Mobility for Learning, Health and
Innovation (HELIX) som bygger på ett samarbete mellan Linköpings universitet,
VINNOVA och ett stort antal parter från näringsliv, organisationer och offentlig
verksamhet. Forskningen vid HELIX är inriktad på rörlighet i
arbetslivet, både rörlighet som en drivkraft för individuellt och
organisatoriskt lärande, hälsa och innovationer, men också den omvända
relationen där lärande/kompetens, hälsa och innovationer och entreprenörskap kan
bidra till rörlighet i olika former/innebörder. Betydelsen av begreppet
rörlighet begränsas här inte endast till arbetsmarknadsflexibilitet, utan
rörlighet ses i hög grad som ett generativt begrepp och innefattar rörlighet av
individer, men också av idéer och kompetens, vertikal och horisontell rörlighet,
rörlighet inom- och mellan organisationer, mellan olika sektorer av
arbetsmarknaden, rörlighet från arbetslöshet till arbete och från sjukskrivning
till arbete. Den centrala uppgiften för HELIX är att skapa en arena för
forskning och innovation där forskare från olika discipliner samverkar med
aktörer från företag och organisationer för att utveckla nya kunskaper och
metoder om rörlighetens betydelse i relation till lärande, hälsa och
innovationer. Forskningen bedrivs utifrån tre forskningsprogram/områden: .
Mobility in Relation to Learning and Competence Development . Mobility in
Relation to Health Promotion and Development . Mobility in Relation to Idea
Development, Entrepreneurship and Innovation. Forskningen vid HELIX
bedrivs utifrån flera vetenskapliga perspektiv och i forskargruppen finns en
stor bredd vad gäller vetenskaplig inriktning: beteendevetare, ekonomer,
hälsovetare, samhällsvetare och tekniker. Vid HELIX finns även en forskarskola
där idag totalt 12 doktorander finns antagna. De tre tjänsterna som
post doc innefattar arbetsuppgifter inom HELIX forskningsprogram (se www.liu.se/helix ). Anställning sker vid någon av
de institutioner inom LiU som samverkar inom HELIX, dvs. institutionen för
beteendevetenskap och lärande (IBL), institutionen för medicin och hälsa (IMH)
samt institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Valet av
institution avgörs utifrån den anställdes kompetensprofil och inriktning.
Antagning och arbetsuppgifter: Anställningen som post doc innebär arbete
med forskning (c:a 80%) inom något av HELIX forskningsprogram. Beroende på den
anställdes kompetensprofil kan också arbete över programgränser vara aktuellt.
Utöver forskning innefattas även andra arbetsuppgifter (c:a 20%). Här kan ingå
undervisning, handledning, deltagande i spridningsaktiviteter,
utredningsuppdrag, m.m. Den som anställs som post doc kommer att ha sin
arbetsplats i HELIX lokaler belägna på Campus Valla, hus B.
Ansökningförfarande: Ansökan, som kan författas på engelska eller svenska,
skall innefatta ett komplett CV inklusive publikationsförteckning, vidimerad
meritförteckning samt en forskningsplan (se ovan). Ansökan, märkt med Dnr
LiU-2008/00122 jämte de vetenskapliga arbeten och andra handlingar som den
sökande önskar åberopa, ställs till: Linköpings universitet
Registrator 581 83 LINKÖPING Välkommen med din ansökan senast
måndag den 4 februari, 2008.För sent inkommen ansökan kommer ej att beaktas.

Publiceringsdatum
2008-01-11

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde 1 april 2008 eller efter överenskommelse. Heltid.
Dagtid. Post doc inrättas för en period av 1 + 1 år.

Ersättning
Fast lön. Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange
löneanspråk i ansökan.
Facklig företrädare
Örjan Lönnevik (SACO), 013-286634,. orjlo@ifm.liu.se .
Agneta Anderson-Berg (OFR/S). agnan@isv.liu.se .

Kontakt
Henrik Kock, studierektor för forskarutbildningen, tel 013-28 44 39, 070-318 44
39. henrik.kock@liu.se .
professor Kerstin Ekberg, tel 013-22 14 55,. kerstin.ekberg@liu.se .
professor Jörgen Eklund, tel 013-28 20 82,. jorgen.eklund@liu.se .
allmänna anställningsvillkor Maj-Britt Remneblad, administrativ chef, IBL, tel
013-28 21 21. maj-britt.remneblad@ibv.liu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080402. För att se annonsen i sin helt var vänlig besök;
www.liu.se .
Ange referensnummer Dnr LiU 2008/00122

Företag
Linköpings Universitet Institutionen för beteendevetenskap
581 83 LINKÖPING Tel 013-281000

Jobbnummer
96786

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings Universitet Institutionen för beteendevetenskap: