Studievägledare - Uppsala universitet - Personaltjänstemannajobb i Uppsala
Studievägledare
Uppsala universitet / Personaltjänstemannajobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Studievägledare vid Juridiska institutionen, med anställning som
universitetsadjunkt i rättsvetenskap. Arbetsuppgifter:
Studievägledning till studenter som är antagna till kurser vid Juridiska
institutionen. Sådan sker bland annat i form av rådgivningssamtal och
upprättande av studieplaneringar för studenter. Uppföljning studenters
studieframgångar vari ingår att löpande kontrollera om anmälda studenter inom
juris kandidatprogrammet och eljest uppfyller aktuella behörighetskrav. I
uppföljningsverksamheten ingår också att kontakta studenter som försenats i sina
studier eller på annat sätt synes behöva kontaktas. I anslutning till
uppföljningsverksamheten ansvarar studievägledarna för att sammanställa vissa
statistiska uppgifter. Handläggning av allehanda utbildningsärenden.
Utöver vad som kan ingå i det ovanstående avser detta ansvar bland annat ärenden
rörande anpassningar för funktionshindrade studenter, efterantagning till juris
kandidatprogrammet, handläggning av tillgodoräknandeärenden, ärenden rörande
studieuppehåll och studieavbrott, antagning till senare del av juris
kandidatprogrammet, antagning till kurser inom juris kandidatprogrammet,
antagning till kurser inom nationella utbyten, antagning m m till fristående
kurser, ärenden rörande praktik i samband med examensarbeten, fördelning av
stipendiemedel och liknande. Ansvar för Juridiska institutionens
internationella utbyten. Häri ingår diverse olika utbildningsärenden av liknande
slag som angivits ovan. Främst märks antagning till kurser som ingår i olika
internationella utbyten, antagning till institutionens magisterprogram för
utländska studenter, mottagning av inresande utländska studenter, ansvar för
internationella kontakter, ansvar för internationella besök, ansvar för olika
avtal som ingår i de internationella utbytena, ansvar för information till såväl
studenter vid institutionen som presumtiva inresande studenter och deras
hemuniversitet. Föredragning av ärenden i Juridiska fakultetens
utbildningsutskott. Vidare är en studievägledare alltid föredragande i
Utbildningsutskottets dispensnämnd. Ansvar för gymnasieinformation,
externt och internt informationsmaterial samt besvarande av frågor rörande
institutionens utbildningar från såväl studenter som allmänheten. Ansvar för
viss pedagogisk projektverksamhet, främst avseende träning i studieteknik och så
kallade "våga-talakurser". Vid institutionen finns flera
studievägledare. Arbetsuppgifterna fördelas mellan dem i särskilda beslut. Nu
söks en studievägledare med delat ansvar främst för institutionens
internationella utbyten. Bedömningsgrunder: Juridisk kandidat examen
eller motsvarande jämförbar utbildning. Administrativ skicklighet som är av
betydelse för anställningen kommer att tillmätas vikt. Även förmåga att samverka
med berörda enheter inom centralförvaltningen och övrigt kontaktnät beträffande
studenter kommer att beaktas. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för
att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. Önskvärt och/eller meriterande
i övrigt: Egen erfarenhet av problemorienterad juristutbildning i Uppsala,
studier utomlands och kunskaper i ytterligare språk räknas som meriter. Stor
vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten. Universitetets
anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på hemsidan
under adress: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och http://www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2008-02-18

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Deltid. Dagtid. Vikariat på halvtid under tiden den 1 april - 30
september 2008.

Ersättning
Fast lön. Lön sätts efter kompetens. Det är önskvärt att löneanspråk anges i
ansökan.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Sverker Scheutz , tel
018-471 2629.

Så ansöker du
Välkommen med Din skriftliga ansökan senast den 4 mars 2008 under adress:
Registrator, UFV-PA 2008/261, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala eller
fax 018-471 2000. Om ansökan skickas per fax skall den kompletteras med
originalhandling inom tre dagar efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
133829

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: