Professor i teoretisk kemi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i teoretisk kemi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som
Professor i teoretisk kemi vid Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi, avdelningen för kvantkemi.
Vid avdelningen för kvantkemi som finns på Ångströmlaboratoriet bedrivs för närvarande forskning inom tillämpad kvantkemi, teoretisk kemisk fysik och beräkningskemi. Forskningen spänner från solceller, radikaler, exotiska molekyler och antiatomer till kvantinformationsteori och numeriska metoder för kvantdynamik. Elektronstrukturberäkningar intar en central roll. För att markera att ämnet är brett och att nya inriktningar är tänkbara utlyses professuren i teoretisk kemi. Universitetet söker en person som antingen kan förstärka någon av de befintliga forskningsinriktningarna, särskilt inom det kemiska vetenskapsfältet eller någon som kan etablera ett nytt forskningsfält inom området med en koppling till experimentell kemisk verksamhet.
Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå i teoretisk kemi. Undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå samt inom utbildning på avancerad nivå och på grundnivå. Egen forskning. Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt. Ledningsuppdrag kan också bli aktuella.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 5 ). Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Dessutom föreskrivs där att den som skall anställas som professor skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Även planering och ledning av forskning skall tillmätas betydelse. Den som skall anställas som professor skall enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Kunskaper i svenska är viktiga för att kunna utveckla och leda personal och verksamhet. Innehavaren förväntas kunna undervisa och delta på sammanträden på svenska inom två år.
Bedömningsgrunder: Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Uppsala universitet har ambitionen att främja en jämnare könsfördelning bland sina lärare. Flertalet professorer är män, varför universitetet gärna ser kvinnor som sökande till denna anställning.
Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta handlingar i fyra exemplar samt särtryck av vetenskapliga arbeten i tre exemplar enligt anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan rekvireras från Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se

Publiceringsdatum
2008-03-11

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid
Professur

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-04-21
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/595, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 21 april 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Kontakt
Professor Kristina Edström, tel 070 167 9006

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
159299

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: