Professor i medierad kultur - Linköpings Universitet, Registrator - Universitetslärarjobb i Linköping
Professor i medierad kultur
Linköpings Universitet, Registrator / Universitetslärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings Universitet, Registrator i Linköping

Dnr LiU 2010-00726
Tema Kultur och samhälle (Tema Q) bedriver forskning och forskarutbildning om kulturens roll, funktion och betydelse i det moderna samhället. Forskningen är problemorienterad och tvärvetenskapligt uppbyggd, vilket innebär att den griper över och sammanfogar en rad skilda kulturvetenskapliga fält med varandra. Forskningen är för närvarande organiserad i tre skilda, men tätt sammanlänkade, programområden, med inriktning mot 1) kulturhistoria, historiebruk och modernisering, 2) kulturens ekonomi och politik, samt 3) kulturalisering, mediering och representation. Tema Q har också ett nära samarbete med Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS), som är ett nationellt centrum för tvärvetenskaplig kulturforskning, samt Swedish Cultural Policy Research Observatory (SweCult), som fungerar som ett nationellt kunskapscentrum för kulturpolitiskt relevant forskning och Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), som är en centrumbildning vid Linköpings universitet med uppgift att initiera och stödja kommunrelevant forskning.
Den forskning som bedrivs vid Tema Q om kulturens mediering har ett brett fokus, som innefattar såväl medietexter i sig som deras produktion, spridning, användning och reglering. En viktig utgångspunkt för forskningen inom detta område är också hur den moderna kommunikationsteknologins utveckling samspelar med, påverkar och påverkas av, olika samhälls- och kulturaliseringsprocesser, liksom människors upplevelser, identiteter, kunskaper, sociala gemenskaper och meningsskapande. I samspel med övriga delar av Tema Q:s forskning fokuserar forskningen inom detta område även på historiska medialiseringsprocesser och mediehistoriska perspektiv. Kulturens mediering och gestaltning undersöks härigenom både ur ett grundläggande samhälls- och kombinerat samtids- och historiskt perspektiv, samtidigt som forskningen kring den griper över medier, genrer och innehåll som vanligtvis studeras var för sig, som exempelvis litteratur, film, musik, museer och internet.
Tema Q består för närvarande av sju professorer, en universitetslektor, två forskarassistenter, två postdoktorer och tolv doktorander. Inom den institution som Tema Q tillhör, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK), finns flera enheter som bedriver grundutbildning och forskning med inriktning mot kultur, medier och historia, såsom Kultur, samhälle, mediegestaltning (KSM), Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) och Enheten för historia.
LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Professor i medierad kultur
med placering vid Tema Kultur och samhälle, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Arbetsuppgifter: I anställningen som lärare ingår att bedriva forskning och utbildning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor skall medverka i undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Behörighet: Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.
Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.
Kompletterande information på www.liu.se

Publiceringsdatum
2010-10-12

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Tillträde
Enligt överenskommelse

Ersättning
Fast lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2010-11-22
: Din ansökan, märkt med Dnr LiU 2010-00726, tillsammans med CV ( Ansökan sker via företagets webbplats. ska användas), publikationsförteckning och samtliga de handlingar Du önskar åberopa, ska skickas i ett exemplar (gärna enkelsidigt, ej häftat) till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping
Ansökan kan skickas till e-postadress: registrator@liu.se

Kontakt
temaansvarig Svante Beckman, tfn 011-36 30 93, 070-695 07 33, svante.beckman@liu.se
prefekt Kalle Bäck, tfn 013-28 28 09, kalle.back@liu.se
Sekreteraren i filosofiska fakultetens anställningsnämnd Camilla Junström Hammar, tfn 013-28 14 22, camilla.junstrom.hammar@liu.se

Facklig kontakt
Örjan Lönnevik (SACO), tfn 013-28 66 34, orjlo@ifm.liu.se
Gabriel Thott (OFR/S), tfn 011-36 31 71, gabriel.thott@isak.liu.se

Företag
Linköpings Universitet, Registrator

Adress
Linköpings Universitet, Registrator
58183 LINKÖPING

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 013-281085

Jobbnummer
752004

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings Universitet, Registrator: