Professor i medicin - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i medicin
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Professor i medicin med inriktning mot akut internmedicin förenad med befattning
som överläkare vid Akademiska sjukhuset vid institutionen för medicinska
vetenskaper. Arbetsuppgifter: Ansvar för forskning och
forskarutbildning inom ämnesområdet medicin med inriktning mot akut
internmedicin, undervisning och handledning inom forskarutbildning och
grundläggande utbildning. Egen forskning. Information om forskning och
utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt. Klinisk
tjänstgöring. Uppdrag av administrativ art, liksom ledaruppdrag, kan också
förekomma. Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den
som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 4 ). Enligt
Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt
behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att
fullgöra anställningen väl. Dessutom föreskrivs där att den som skall anställas
som professor skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga
forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för
docentkompetens. Även planering och ledning av forskning skall tillmätas
betydelse. Den som skall anställas som professor skall enligt
anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för
anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för
verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. Prövningen av
pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering
av undervisning som handledning och examination. För behörighet till
denna professur krävs specialistkompetens inom internmedicin.
Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande
verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom
förmåga till samarbete. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i
folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom
deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan
räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter
och erfarenheter. Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven
på engelska och innefatta följande handlingar i tre exemplar: * merit-
och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som
åberopas * kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk,
klinisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka
undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes
mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet * förteckning över
vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökanden skall ange vilka 20
skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand * 20 utvalda
vetenskapliga arbeten i två exemplar. Dessa skall vara uppdelade i två paket.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av
lärare finns på http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och http://www.personalavd.uu.se/anstordning Instruktion för
sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av
fakultetsnämnden för medicin och farmaci finns på http://www.medfarm.uu.se/intranet/regelbok/Meritportfolj.pdf och kan även beställas från Avdelningsdirektör Anneli Henriksnäs, tel: 018-471 1885, e-post: Anneli.Henriksnas@uadm.uu.se .

Publiceringsdatum
2007-10-09

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Upplysningar lämnas av prefekten Ulla Lindqvist, tel 018-6114345. Ulla.Lindqvist@medsci.uu.se .

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till
Registrator, UFV-PA 2007/844, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast
den 12 november 2007. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med
underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
20194

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: