Professor i inbyggda system - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i inbyggda system
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Professor i inbyggda system vid Institutionen för informationsteknologi
Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet inbyggda system, handledning och undervisning inom utbildning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Egen forskning. Information om forskning och utvecklingsarbete. Planering av forskningsprojekt, även externt finansierade sådana. Anställningen kan innefatta arbetsledande uppgifter som också kan innebära ekonomi- och personalansvar. Vid aktuell avdelning bedrivs forskning inom bl.a. realtidssystem, datorarkitektur, datorkommunikation, samt specificering och verifiering.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 5 ). Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Dessutom föreskrivs där att den som skall anställas som professor skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Även planering och ledning av forskning skall tillmätas betydelse. Den som skall anställas som professor skall enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
Bedömningsgrunder: Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer forskning rörande design av inbyggda system, speciellt aspekter som rör programvara för inbyggda system, att tillmätas särskild vikt. Förtrogenhet med de industriella tillämpningarna inom området kommer också att tillmätas vikt. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet, rekryteringsmål och ansökningsförfarande se universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-02

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/755, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 20 maj 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Kontakt
professor Håkan Lanshammar, tel 018-471 10 87, Hakan.Lanshammar@it.uu.se
professor Bengt Jonsson, tel 018-471 31 57, Bengt.Jonsson@it.uu.se

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 53 80
Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
180101

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: