Professor i hälso- och sjukvårdsforskning - Uppsala University, Department of Public Health and Caring Scien - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i hälso- och sjukvårdsforskning
Uppsala University, Department of Public Health and Caring Scien / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala University, Department of Public Health and Caring Scien i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.Ämnesområde: Hälso- och sjukvårdsforskning

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Bedömningsgrunder: Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Samverkan med andra myndigheter och det omgivande samhället kommer att tillmätas vikt. Då hälso- och sjukvårdsforskningen är utpräglat tvärvetenskaplig kommer erfarenhet av forskning som inbegriper teorier och metoder från olika discipliner tillmätas speciell vikt.

Vetenskaplig skicklighet

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, leda forskargrupper liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer meritering inom området hälso- och sjukvårdsforskning att väga särskilt tungt. I fokus för ämnet står frågor om sjukvårdssystemets styrning och organisation; särskilt granskas beslutsprocesser på politisk, organisatorisk och klinisk nivå. Framförallt efterfrågas teoretisk och empirisk kunskap kring de senaste decenniernas organisatoriska och reformpolitiska förändringstrender inom vård och omsorg.

Pedagogisk skicklighet

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4.

Bedömningsgrunder övrig skicklighet: Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5.

Administrativ skicklighet

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5.

Samverkansskicklighet

Enligt RB § 6 gäller: Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld.

Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om befattningen lämnas av dekanus professor Eva Tiensuu Janson, tel. 018-611 42 89, e-post eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se eller prefekten professor Karin Nordin, tel. 018-471 34 87, e-post karin.nordin@pubcare.uu.se

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
Mål och regler för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida, Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av områdesnämnden för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida.

Välkommen med din ansökan som bör vara skriven på svenska eller engelska senast den 15 september, UFV-PA 2018/1287.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse tillsvidareanställning

Publiceringsdatum
2018-06-21

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-09-15
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2018/1287
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala University, Department of Public Health and Caring Scien

Adress
Uppsala University, Department of Public Health and Caring Scien
Box 256
75200 Uppsala

Kontorsadress
Box 256

Jobbnummer
4218173

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala University, Department of Public Health and Caring Scien: