Postdoktor med inriktning mot miljösystemanalys

Sveriges lantbruksuniversitet / Kemiingenjörsjobb / Umeå
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå

Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogens biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogens biomaterial samlas in, karaktäriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvändas kostnadseffektivt för olika ändamål medan skogsekosystemtjänster hanteras hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknik med forskning och utbildning på trämaterial från nano till makronivå och med ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar för marknaden.

Bakgrund:
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet (UMU) leder flera stora forskningsprojekt inom energi, biomaterial och kemi med samarbetspartners från såväl skogsindustri som andra universitet. Efterfrågan på kvantifierad och verifierad information om miljöprestanda för tillverkningsprocesser, slutprodukter, försörjningskedjor och tjänster ökar ständigt i dessa projekt. Vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi utförs forskning om ekonomiskt och miljömässigt hållbara värdekedjor där skogsråvaror och biprodukter från skogsindustrin omvandlas till högvärdiga biomaterial som kemikalier och biobränslen. Forskningsprogrammet Bio4Energy (http://www.bio4energy.se ) som både SLU och UMU är verksamma i syftar till att skapa högeffektiva och miljövänliga bioraffinaderier, med skoglig biomassa som råvara. En systematisk miljöanalys av de olika processtegen i produktion, skörd, bioraffinering och leverans till kunder av biomassabaserade produkter som ersättning av oljebaserade produkter är en viktig aspekt i Bio4Energy. Den nu utlysta postdoktortjänsten är en gemensam satsning mellan SLU och UMU inom ramen för Bio4Energy.

Publiceringsdatum
2022-01-26

Dina arbetsuppgifter
Som en del av systemanalysplattformen inom Bio4Energy, kommer du att utvärdera hållbarhetspotentialen för bioekonominsatser i, huvudsakligen, norra Sverige. Fokus i arbetet kommer att vara på (men inte begränsad till) hållbar valorisering av skoglig biomassa som viktigt råmaterial för produktion av biobränslen och syntes av biokemikalier samt biobaserade material.

* Genomföra "eco-efficiency" analyser (livscykel- och livscykelkostnadsanalyser) för produktion av biobränslen genom enzymatiska och termokemiska omvandlingsprocesser.
* Genomföra livscykelanalyser om användningen av nya skogsbaserade biokemikalier och bio-kompositer i användning som t.ex. lättviktsmaterial, beläggningar, träbehandlingsmedel.
* Arbeta med data- och teknologirelaterade osäkerheter i samband med den skogliga biomassans värdekedja genom att integrera andra optimeringsverktyg (t.ex. Aspen, multi-regressionsanalys etc.) i livscykelanalys.

Denna postdoktortjänst är huvudsakligen inriktad på egen forskning. Du kommer att ingå i en forskargrupp med doktorander samt andra forskare och postdoktorer inom Bio4Energy. Du uppmuntras att tillsammans med din grupp, utveckla samarbete med externa partners såväl som med forskare från forskningsprogrammet Bio4Energy

Kvalifikationer
Doktorsexamen i miljövetenskap/miljöteknik, kemiteknik, skogsvetenskap eller relaterade områden krävs för att ansöka om denna position.Postdoktoranställningar är karriärutvecklande tjänster för juniora forskare, därför söker vi främst efter kandidater med en doktorsexamen som inte är äldre än tre år.

Den sökande måste ha betydande forskningserfarenhet inom miljösystemanalys, material-/ämnesflödesanalys, hållbarhetshantering och cirkulära och bioekonomiska koncept. Den sökande ska ha arbetat mycket med en eller flera mjukvaror för livscykelanalys (SimaPro, GaBi och Open LCA). Fördjupad kunskap om industriella processer relaterade till produktion av bränslen från skoglig biomassa, kompositer och nanoteknologi är särskilt meriterande.

Den sökande kommer att ägna majoriteten av sin tid med att arbeta med strategiska hållbarhetsfrågor och utveckla metoder som integrerar andra verktyg med livscykelanalys som ett sätt att minska osäkerheten, förbättra upplösningen av hållbarhetsbedömningar och underlätta informerade beslutsprocesser med avseende på utnyttjande av skogens resurser. Därför förväntas den sökande ha förståelse av verktyg som GIS och Aspen.

Den sökande ska ha en dokumenterad förmåga att självständigt initiera, genomföra och slutföra forskningsprojekt samt ta fram, analysera och publicera resultaten i internationella peer-reviewed tidskrifter. Den sökande bör kunna förstå och uttrycka sig väl såväl muntligt som skriftligt på engelska. Personliga egenskaper som samarbetsförmåga kommer att spela en viktig roll i rekryteringsprocessen. Institutionen kommer i denna rekrytering att utöver dokumenterade meriter också beakta den som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, att verka för nyttiggörande av universitetets forskning och att bidra till en positiv utvecklig av verksamheten.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde
2022-04-01 eller enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-02-18.

Facklig kontakt
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2022-02-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Sveriges Lantbruksuniversitet

Jobbnummer
6283604

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera på jobb från Sveriges lantbruksuniversitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: