Postdoktor inom kvävegödsling - Sveriges lantbruksuniversitet - Biologjobb i Uppsala
Postdoktor inom kvävegödsling
Sveriges lantbruksuniversitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Institutionen för ekologi utbildar, forskar och samverkar för en klok användning av naturens resurser i framtiden. Vi erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi använder vår världsledande forskning om arters ekologi och hur ekosystemen fungerar för att klargöra hur vi kan bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel.
Skogsskötselåtgärder som medför ökat koldioxidupptag (C) kan vara en viktig åtgärd för att minska atmosfärens koldioxidhalt och därigenom motverka klimatförändringar. Ett lovande sätt att förbättra den naturlig kolbindning är att öka tillgången på kväve (N) genom gödsling. Även om resultat från experiment är lovande finns fortfarande frågetecken kring stabiliteten av det inlagrade kolet. Vi söker därför driven person som kan arbeta med att klargöra hur gödsling påverkar stabiliteten i skogsmarkens kolförråd. Mer specifikt kommer projektet att fokusera på att klargöra hur funktionell sammansättning av marklevande svampar påverkar stabiliteten av markkolet.

Postdokprojektet ingår i ett större Vinnovafinansierat projekt som utforskar innovativa sätt att förbättra skogens förmåga till naturligt koldioxidupptag samtidigt som man beaktar värdet av andra ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Projektet är tvärvetenskapligt och täcker ett brett spektrum av ämnen, såsom flödesmätningar av kol, utvärdering av effekter på biologisk mångfald, påverkan på markens funktionella sammansättning och livscykelanalyser av både råvara och bruksmetoder.

Tjänsten är knuten till Institutionen för ekologi, men postdokprojektet kommer innebära ett tätt samarbete med forskare vid Institutionen för mark och miljö (SLU), Institutionen för skogsmykologi och växtpatologi (SLU) och Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.

Publiceringsdatum
2021-09-24

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär kvantifiering av kolförråd i skogsmark, DNA-baserat karakterisering (meta-barcoding) av svampsamhälle, och fältmätningar av markrespiration i gödslade och ogödslade bestånd som avverkats (störds) för ett till 15 år sedan. Det praktiska arbetet består av en blandning av fält- och labarbete och dataanalyser. Den framgångsrika kandidaten förväntas delta i utvecklingen av projektet, självständigt planera fält- och laboratoriearbetet och samordna det praktiska arbetet. Arbetet inkluderar också analys av insamlade data och att i samarbete med forskargruppen skriva vetenskapliga publikationer.

Kvalifikationer
Sökande måste ha en doktorsexamen (examensbevis utfärdat senast sista ansökningsdagen) i ekologi, markvetenskap eller ett jämförbart ämne. Eftersom tjänsten är en karriärtjänst för yngre forskare söker vi företrädesvis personer som avlagt doktorsexamen inom tre år. Detta är dock inte ett formellt krav. Tidigare erfarenhet av fältbaserade markrespirationsmätningar, DNA-baserat karakterisering (meta-barcoding) av svampsamhällen, erfarenhet från arbete med nordliga skogsekosystem, körkort (för fältarbete) och god kunskap om statistisk modellering är högt värderade meriter. Den sökande ska ha dokumenterade kunskaper i vetenskapligt skrivande. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Viktigt är också personliga egenskaper, såsom både förmåga att arbeta självständigt och förmåga att samarbeta, vara flexibel och positivt bidra till forskargruppens utveckling.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 2 år.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-10-24.

Facklig kontakt
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-10-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Sveriges Lantbruksuniversitet

Jobbnummer
5991308

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet: