Postdoktor i mikrobiella symbioser - Stockholms Universitet - Biologjobb i Stockholm
Postdoktor i mikrobiella symbioser
Stockholms Universitet / Biologjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. (Sista dag att ansöka är 2020-07-03.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2020-07-31.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.

Projektbeskrivning
Flera heterocystbildande cyanobakterier ingår i symbios med marina eukaryota planktonorganismer, t.ex. kiselalger. Vi vet att kväve i vissa av dessa symbioser överförs från de symbiotiska cyanobakterierna till värden, en kiselalg, men vilken roll andra grundämnen, t.ex. spårmetaller, spelar i samspelet mellan symbiont och värd är inte känt.

Med detta projekt vill vi ta reda på mer om hur järn - en tillväxtbegränsande faktor i många marina miljöer - tillgängliggörs i symbioser. Inom projektet studerar vi detta med en kombination av molekylärbiologiska metoder, sekvensanalys (kiselalgernas genom är inte fullständigt sekvenserade, men miljötranskriptom finns tillgängliga), jämförande genetiska studier (vilka gener symbionten använder för järnupptag varierar med graden av integrering mellan värd och symbiont) och spektroskopi (SIMS och ramanspektroskopi).

Huvuddelen av arbetet sker på labb, men fältexpeditioner på 15-30 dagar för provinsamling är en möjlighet.

Publiceringsdatum
2020-07-02

Dina arbetsuppgifter
En grundläggande arbetsuppgift för den anställde är att odla och underhålla odlingar av kiselalger och cyanobakteriella symbionter (både vildtypsstammar och mutanter). Den anställde kommer också att arbeta med genetiska experiment för att identifiera vilka roller olika gener spelar i utbytet av järn mellan värd, symbiont och miljö genom t.ex. kompletteringsexperiment i muterade cyanobakterier och anrikning av RNA för sekvensering från fältprover och experiment.

Dessutom ingår det i arbetsuppgifterna att utföra försök med stabila isotoper samt förberedelser för och genomförande av SIMS-analyser.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet (t.ex. analysutveckling, odling, arbete med cyanobakterier eller kiselalger, erfarenhet av att hantera stora datamängder) och publiceringshistorik. Då detta projekt handlar om en symbios mellan kiselalger och cyanobakterier, ska den utvalda kandidaten ha kunskap om planktonfysiologi, spårmetallkemi och miljöprovtagning.

Av särskild vikt är erfarenhet av genetiska rekonstruktionsanalyser (inklusive felsökning), karaktärisering av transportproteinaktivitet samt odling och underhåll av cyanobakterier och kiselalgskulturer. Tidigare erfarenhet av fältexpeditioner (t.ex. havskryssningar) är meriterande men inte nödvändigt för att vara behörig.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Startdatum är företrädesvis 1 september 2020 eller enligt avtal samt med hänsyn till den pågående pandemin.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Rachel A. Foster, tfn 08-16 12 07, rachel.foster@su.se.

Fackliga företrädare
Se fullständig annons.

Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar - sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Stockholms Universitet

Jobbnummer
5285073

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: