Postdoktor i bostadsforskning vid Institute for Urban Research - Malmö universitet - Universitetslärarjobb i Malmö
Postdoktor i bostadsforskning vid Institute for Urban Research
Malmö universitet / Universitetslärarjobb / Malmö
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Vellinge
Visa alla jobb hos Malmö universitet i Malmö

Institution
Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 95 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier. Vår forskning kan klustras i följande områden:

Housing, Real Estate and Urban Renewal; Transport, Mobilities and Urban Business Development; and Risk Management and Urban Ecology; and Work and Organizational Psychology and Organization Studies.

Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Läs mer om Urbana studier här.Innehåll och arbetsuppgifter
Anställningen ingår i forskningsprojektet "Att dela bostad i bostadsojämlikhetens tidevarv".

Sammanfattning av forskningsprojektet:
Syftet med projektet är att studera bostadsojämlikhet genom att analysera hur och varför priviligierade respektive utsatta grupper delar bostad. I spåren av segregation och bostadsojämlikhet har flera former av bostadsdelning vuxit fram, d.v.s. boendeformer där individer som inte är släkt bor tillsammans. Bostadsdelande är ett nytt fenomen som kan leda till stark utsatthet, såväl som till gemenskap. Därtill kan det vara ett lukrativt sätt att marknadsföra trånga bostäder till ett högt pris.

Forskargruppen kommer att analysera statistik, genomföra en kartläggning av bostadsdelande på nationell och lokal nivå och genomföra sex fallstudier i Malmö och Stockholm. Projektet omfattar tre sammanlänkande delstudier:

* Här undersöks vilka politiska beslut, regler och ekonomiska incitament som påverkar bostadsdelande samt hur myndigheter och byggbransch resonerar.
* Förekomst. Här görs en kartläggning över hur många individer som delar bostad, var det främst är vanligt och huruvida det överlappar med socio-ekonomisk och etnisk differentiering.
* Här görs en undersökning av de regler och gränser som formas av människor som delar bostad.

Forskningen sker i nära samarbete med bostadsforskningsmiljöer, aktörer på bostadsmarknaden samt en internationell forskargrupp specialiserad på bostadsdelande. Det övergripande målet är att bidra med underlag för att motverka exploatering av boende, främja ett hållbart bostadsdelande och en social bostadspolitik.

Mer information finns på IURs hemsida.

Följande uppgifter ingår i anställningen

* Sätta sig in i den forskning som gjorts och den litteratur som projektet grundar sig på.
* Genomföra etnografiska studier, främst intervjuer, gå-tur och observationer med boende och aktörer inom bostadsdelningsbranschen.
* Presentera forskning på seminarier, föreläsningar och i vid en konferens.

Behörighet
En postdoktor anställs i huvudsak för forskning och har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i urbana studier eller liknande ämne (exempelvis arkitektur, etnografi, kulturgeografi, planering och sociologi). Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen högst tre år innan tiden för ansökan för anställningen som postdoktor gått ut. Vid speciella omständigheter (föräldraledighet, medverkan i fackligt arbete eller liknande) kan disputation ha skett tidigare.

För denna anställning krävs specifikt:

* Erfarenhet av kvalitativ metod och intervjuteknik
* Flytande svenska och mycket god engelska i tal och skrift
* God samarbetsförmåga samt en ansvarsfull och självgående hållningPubliceringsdatum
2020-07-01

Så ansöker du
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 15 september 2020.

Ansökan skall innehålla:

* Motivationsbrev
* Undertecknad meritförteckning
* Vidimerade betygskopior
* Pedagogisk avsiktsförklaring
* Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
* Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
* De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
* Referenser

Se annons i sin helhet på vår hemsida-www.mau.se

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-09-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Malmö Universitet

Jobbnummer
5283009

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Malmö universitet: