Lektor i Urbana och Regionala Studier - Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad - Universitetslärarjobb i Stockholm
Lektor i Urbana och Regionala Studier
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad / Universitetslärarjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad i Stockholm

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område - från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 12600 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1800 forskarstuderande. KTH har nästan 4800 anställda.

Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnads verksamhet handlar om framtidens samhälle, om hur våra städer, byggnader och infrastruktur skall vara utformade. Den handlar om tillväxten, tekniken och miljön och om etiska avväganden och risker. Våra utbildningsprogram och vår forskning omfattar både teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

Befattningen ingår i KTH:s Tenure Track-system och innehavaren kommer att erbjudas engagerat stöd i sin karriärutveckling.

Kunskapsområdet är en brygga mellan arkitektur och planering och är tyvärr eftersatt såväl inom forskning som inom undervisningen. Därmed är efterfrågan från arbetsmarknaden stor, både vad gäller tillämpad forskning och arbetskraft med professionella färdigheter inom ämnesområdet.

Ämnesområdet ligger i skärningspunkten mellan den urbana kontexten, urban planering och urban design, där planering är den processorienterade aktiviteten och design den produktorienterade aktiviteten i stadsbyggandet. Det betyder att ämnesområdet handlar om såväl stadsbyggandets beslutsprocesser och fysiska, ekonomiska och sociala resultat, som sambanden dem emellan.

Publiceringsdatum
2013-06-25

Arbetsuppgifter
Ämnesområde
Urbana och Regionala Studier med inriktning mot samhällsplanering och stadsutformning.

Ämnesbeskrivning
Ämnets inriktning är regional planering och utveckling. Ett starkt fokus ligger på synteser av kun-skap från olika forskningsområden och relationerna mellan olika samhällsnivåer och olika intressegrupper. Förutsättningar för samspel mellan marknad, offentlig sektor, högskolor/universitet och civilsamhälle är centrala för forskningsfältet. Kärnbegrepp i forskningen innefattar samhällsplanering och stadsutformning, särskilt avseende praktisk kunskapsanvändning inom hållbar stadsgestaltning.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning på grundutbildningsnivå och forskarutbildningsnivå, det senare främst i form av handledning av doktorander. Därtill kommer forskning inom ämnesområdet. Innehavaren av lektoratet förväntas framför allt att ge stabilitet, kvalitet, och långsiktighet till den utbildning och forskning som bedrivs inom detta ämnesområde. Syftet är också att utveckla och stärka den redan etablerade kopplingen mellan Arkitektur och Samhällsplanering. Slutligen förväntas innehavare att bidra till att utveckla en ny kader av lärare och forskare på avdelningen som ska skapa en långsiktig stabilitet inom detta ämnesområde.

Kvalifikationer
Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den sökande skall ha visat pedagogisk skicklighet. Som särskilda behörighetskrav gäller förmåga att söka och erhålla medel för och driva forskningsprojekt, samt förmåga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet.

Bedömningsgrunder
Lika vikt kommer att läggas på den sökandes förmåga att bedriva utbildning av hög kvalitet på grund-, masters- och doktorandnivå, och att bedriva forskning på hög internationell nivå. Särskilda kriterier för bedömningen gäller graden av engagemang att utföra pedagogisk utveckling och förnyelse, samt förmåga att initiera och leda egna forskningsprojekt. Ett annat krav är förmåga att undervisa på svenska på grundutbildningen. Andra krav, som förmåga att samverka med aktörer i det omgivande samhället och förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete, kommer också att beaktas.

Arbetstider och omfattning
Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2013-07-31
Ansökan skickas till:
Kungliga Tekniska högskolan, Registrator
Brinellvägen 8
100 44 Stockholm
Samtliga handlingar, inklusive åberopade publikationer, skall inges i tre exemplar, fördelade i tre identiska paket. Aktuellt referensnummer VL-2013-0035 skall anges på samtliga exemplar;
För upplysningar om ansökningsförfarandet hänvisas till "CV-mall avseende ansökan om anställning som och befordran till professor/lektor". CV-mallen återfinns både i svensk och engelsk version under Klicka på denna länk för att göra din ansökan .
Ange följande referens när du ansöker: VL-2013-0035
Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.

Kontakt
Hans Westlund, Professor 08-790 9242 hans.westlund@abe.kth.se
Helena Lundquist, frågor om ansökningsförfarandet 08-790 71 74 hellund@kth.se

Facklig kontakt
Hans Edin 08-790 7639 hans.edin@ee.kth.se
Niclas Carlsson, ordf. ST 08-790 84 16 nc@kth.se
Per-Ove Öster, LO/SEKO 08-790 83 82 perove@admin.kth.se

Företag
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad

Adress
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad
Valhallavägen 79
10044 Stockholm

Jobbnummer
1591418

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad: