Lektor i transportsystemanalys - Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad - Universitetslärarjobb i Stockholm
Lektor i transportsystemanalys
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad / Universitetslärarjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad i Stockholm

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område - från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi och samhällsplanering. Totalt finns vid KTH mer än 12600 studenter på grundnivå och avancerad nivå och över 1800 forskarstuderande. KTH har nästan 4800 anställda.

Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnads verksamhet handlar om framtidens samhälle, om hur våra städer, byggnader och infrastruktur skall vara utformade. Den handlar om tillväxten, tekniken och miljön och om etiska avväganden och risker. Våra utbildningsprogram och vår forskning omfattar både teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

Publiceringsdatum
2014-01-31

Arbetsuppgifter
Ämnesområde
Transportsystemanalys

Ämnesbeskrivning
Ämnet transportsystemanalys omfattar utveckling och tillämpning av metoder för analys, utvärdering och planering av transportsystem, med särskild tonvikt på policyåtgärder som t ex investeringar och styrmedel. Viktiga delområden är samhällsekonomisk analys, utveckling och tillämpning av transportmodeller, resenärers beteende och attityder, prissättning av transporter, datainsamlingsmetoder, sambanden mellan infrastruktur och arbets- och bostadsmarknader, samt värdering av icke-marknadsvaror som t ex restid och restidsosäkerhet. Ämnets angreppssätt och inriktning är transportslagsövergripande, och omfattar såväl ekonometriska som deskriptiva metoder.

Kvalifikationer
Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom det aktuella området. För behörighet att anställas som lektor krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller annan yrkesskicklighet. Som särskilda behörighetskrav gäller förmåga att söka, erhålla medel för att driva forskningsprojekt samt förmåga att leda forskningsverksamhet och handleda doktorander.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid att den sökande uppvisat god förmåga att bedriva framstående forskning, visat genom internationella publikationer och goda internationella nätverk. Särskild vikt läggs också vid att den sökande har visat god förmåga att tillämpa ämnets metoder och insikter i praktiken, t ex genom samarbeten med avnämare och beslutsfattare, samt god förmåga och engagemang att sprida kunskap om forsknings- och utvecklingsresultat till såväl forskare som praktiker och allmänhet. Lektorn förväntas leda och utveckla samverkan mellan forskning och samhälle, och särskild vikt läggs därför också vid uppvisad förmåga att leda och utveckla sådan samverkan inom internationella och nationella nätverk i såväl forskningsvärlden som den tillämpade sektorn. Förtrogenhet med den svenska transportsektorn, alternativt transportsektorn i andra länder med liknande samhällsplanerings- och beslutsprocesser, samt kunskaper i svenska är också av särskild stor vikt. Det är av stor vikt att den sökande har visat god ledande, administrativ, pedagogisk och handledande förmåga. Ett krav för anställning som lektor vid KTH är högskolepedagogisk utbildning (handledarkurs, pedagogisk kurs) eller dokumenterad motsvarande kompetens.

Arbetstider och omfattning
Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2014-03-17
Ansökan skickas till:
Kungliga Tekniska högskolan, Registrator,
Brinellvägen 8,
100 44 Stockholm
Samtliga handlingar, inklusive åberopade publikationer, skall inges i tre exemplar, fördelade i tre identiska paket. Aktuellt referensnummer VL-2013-0103 skall anges på samtliga exemplar.
För upplysningar om ansökningsförfarandet hänvisas till "CV-mall avseende ansökan om anställning som och befordran till professor/lektor". CV-mallen återfinns både i svensk och engelsk version här:
Ange följande referens när du ansöker: VL-2013-0103

Kontakt
Anders Karlström, Prefekt 08-790 92 63 amail@kth.se
Katinka Pålsson, frågor om anställningsförfarand 08-790 7055 lararanstallning-abe@kth.se

Facklig kontakt
Hans Edin 08-790 7639 hans.edin@ee.kth.se
Niclas Carlsson, ST 08-790 8416 nc@kth.se
Per-Ove Öster, LO/SEKO perove@admin.kth.se

Företag
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad

Adress
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad
Valhallavägen 79
10044 Stockholm

Jobbnummer
1766609

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Arkitektur och samhällsbyggnad: