Krav- och kvalitetssamordnare

Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Södertälje eller i hela Sverige

Vi söker en krav- och kvalitetssamordnare för projekt framtida trafikstyrningssystemtill Trafikmyndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid, och säkerhetsprövning krävs.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Myndigheten är den som har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Tunnelbanans befintliga trafikstyrningssystem behöver på sikt ersättas, eftersom den tekniska och användbara livslängden blir allt mer begränsad. För närvarande genomförs flera livstidförlängande åtgärder på samtliga tunnelbanor genom att byta ut delsystem inom trafikstyrningssystemen. Dessa åtgärder gör att systemen kan fungera till dess att ett framtida trafikstyrningssystem införs.
Det genomförda åtgärdsvalet visar på behov av att ersätta trafikstyrningen i hela tunnelbanan för att säkra den långsiktiga driften. Behovet av ersättning uppstår först på grön linje på grund av äldre datorteknik samt att avtal om drift och underhåll löper ut och inte kan förlängas. Ett systembyte innebär att utrustningen i banan och ombord på samtliga fordon behöver bytas.
En Krav- och Kvalitetssamordnares roll är att planera, leda och följa upp arbetet för att projektet och dess leveranser ska nå förväntad kvalitet.
Krav- och Kvalitetssamordnaren agerar utifrån struktur och kultur för att skapa förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar.
Strukturerad och väldokumenterad kravhantering är kritisk genom hela projektet, från kravutveckling och upphandling till design, godkännanden, installation och driftsättning. Lika viktigt är kontrollerad och väldokumenterad ändringshantering utifrån myndighetensprocess för ändringshantering.
Exempel på arbetsuppgifter
Tillsammans med projektledningen, upprätta rutiner, verktyg och arbetssätt utifrån TF:s Kravhanteringsprocess och Ändringsrutiner för krav och ändringshantering i projektet.
Ta fram projektets arbetssätt avseende kvalitet genom att upprätta kvalitetsplan utifrån mall i Projekt- och programhandboken (PPH).
Se till att kvalitetsplanen kommuniceras till samtliga berörda intressenter, samt uppdatera planen vid behov.
Definiera och följa upp projektets kvalitetsmål.
Föra in alla krav i myndighetens kravhanteringssystem Polarion och sedan systematiskt följa upp att projektets kravbild uppfylls utifrån genomförda granskningar, besiktningar och tester, etc.
Administrera ändringar av krav, tekniska dokument och planer för att säkra kontrollerad ändringshantering.
Följa upp, styra och driva att projektet och relevanta leverantörer följer uppsatta rutiner och arbetssätt.
Driva ständiga förbättringar inom krav- och ändringshantering inom projektet.
Driva hanteringen av ändringsbegäran gentemot Tekniska riktlinjer och fastställda handlingar.
Säkerställa att ställda kvalitetskrav uppfylls i projektets interna och externa leveranser.
Rapportera till projektledaren samt koordinera kvalitetsarbete inom projektet.
Möjliggöra styrning och uppföljning av projektprocesserna genom tydliga mål och mätetal för processerna (KPI:er).
Granska projektdokumentation som planer, rutiner, projekterade handlingar, avtal, etc. som påverkar eller kan påverka projektets kvalitetsarbete.


Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleingenjör eller civilingenjör inom samhällsbyggnad eller teknik, eller 10 års yrkeslivserfarenhet inom tekniska utvecklingsprojekt(infrastruktur, teknik, bygg och anläggning, fordon, etc.Minst 4 års dokumenterad erfarenhet från kravsamordning samt ändringshantering i projekt inom liknande verksamhet (infrastruktur, teknik, bygg och anläggning, fordon, etc.) Erfarenhet från kvalitetsrevisionsarbete i minst 3 projekt med leverantör inom liknande verksamhet (infrastruktur, teknik, bygg och anläggning, fordon, etc.) Inneha certifiering av ISO 9001 samt minst 4 års arbetserfarenhet inom ISO 9001.Minst 3 års erfarenhet av att arbeta i system för kravhantering (Polarion eller liknande).
Meriterande
Ubildning inom någon form av projektmetodik. Minst 2 års erfarenhet av arbete i minst ett fordons-/tunnelbana-/eller tågprojekt.
Minst 2 års erfarenhet från minst ett projekt inom offentlig verksamhet.


Publiceringsdatum
2024-06-03

Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2024-06-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Centio Consulting Group AB (org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se

Arbetsplats
Centio

Kontakt
Maximilian Claesson
maximilian.claesson@centio.se
079 102 06 39

Jobbnummer
8724230

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Centio Consulting Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Centio Consulting Group AB: