Högskolelektor i turismvetenskap - Södertörns högskola - Universitetslärarjobb i Huddinge
Högskolelektor i turismvetenskap
Södertörns högskola / Universitetslärarjobb / Huddinge
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem
Visa alla jobb hos Södertörns högskola i Huddinge

Södertörns högskola söker

Högskolelektor i turismvetenskap, inriktning upplevelseturism och turismföretagande, dnr 1174/22/2007

Turismvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne vid Institutionen för kommunikation, teknik och design som är inne i en expansiv utvecklingsfas vid Södertörns högskola. Turismvetenskap ges på A-, B- och C-nivå. Ämnet är också huvudämne på Turismprogrammet. Vi planerar även att utveckla ett magisterprogram i turism.

Anställningen innefattar undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete och samverkan. Undervisningen kommer att ske i turismvetenskap och turismprogrammet på svenska och engelska. Dessutom ingår kurs- och ämnesutveckling.
Under förutsättning att erforderliga medel erhålls kan i anställningen även ingå egen forskning.

Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen/har motsvarande vetenskapliga kompetens och genomgått högskolepedagogisk utbildning (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper), samt visat pedagogisk skicklighet.

Professorskompetent sökande uppmanas att i ansökan begära om prövning för anställning som professor.

För denna anställning gäller att den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten ska väga lika tungt.

Kraven och de generella kriterierna beskrivs utförligare i högskolas anställningsordning, se vänstermenyn under www.sh.se/ledigajobb .

För den här anställningen har dessutom följande bedömningsgrunder fastställts i rangordning:
* Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i studiet av den mänskliga upplevelsen av permanenta och temporära turismattraktioner samt turismföretagande.
* Dokumenterad förmåga att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete.
* Förmåga att själv initiera och bedriva forskning samt att knyta forskningsprojekt till ämne.
* Erfarenhet av internationellt forsknings- och utbildningssamarbete.
* Dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, särskilt uppdragsforskning.
* Dokumenterad förmåga att handleda och examinera uppsatser på kandidat- och magisternivå.
* Erfarenhet av mångvetenskaplig och ämnesövergripande verksamhet inom forskning och utbildning.
* Dokumenterad administrativ skicklighet och dokumenterat god samarbetsförmåga.

Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast. Södertörns högskola eftersträvar jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald.

Sökande kan hitta anvisningar för ansökan som högskolelektor samt anvisningar för dokumentation av pedagogiska meriter i vänstermenyn under www.sh.se/ledigajobb .

Ansökningshandlingarna ska innehålla styrkt CV, doktorsexamensbevis samt en kort redogörelse för administrativa, pedagogiska, vetenskapliga och övriga meriter med relevans för anställningen som du vill åberopa.

Vi vill ha ansökan i tre ex. Publikationer som åberopas begär vi in senare.
Avser sökande att komplettera ansökningshandlingarna ska detta framgå i ansökan. Har du inte inkommit med kompletteringar senast tre veckor efter ansökningstidens utgång kommer ansökan inte att behandlas.

OBS: Enligt föreskrifter från Riksarkivet ska ett ex av det du skickar in i samband med ansökan bevaras i två år efter det att anställningsbeslut fattats. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Ansökan ska skickas i tre ex och vara märkt med dnr, till: Registrator, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge,
alt. via e-post till: registrator@sh.se

Ansökan som ej är underskriven accepteras, men ska kompletteras senast tre veckor efter ansökningstidens utgång, med egenhändigt undertecknad originalansökan i tre ex inkl bilagor

Publiceringsdatum
2007-11-19

Anställningstyp/arbetstider
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast.

Ersättning
Kollektivavtal finns

Kontakt
Göran Andersson, 08-608 4 76, goran.andersson@sh.se , ämnesansvarig
Johan Bornebusch, 08-608 41 11, johan.bornebusch@sh.se , prefekt

Facklig kontakt
Carin Danielsson, 08-608 48 64, SACO
Gunnar Stenberg, 070-316 43 41, SEKO
Hannele Lilja, 08-608 42 83, ST

Så ansöker du
Ansökan ska skickas i tre exemplar och vara märkt med dnr.
Sista ansökningsdag 2007-12-20
Ange följande referens när du ansöker: Dnr 1174/22/2007
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@sh.se

Företag
Södertörns högskola
14189 HUDDINGE
Telefonnummer: 08 - 608 40 00
Mer information på http://www.sh.se

Jobbnummer
63696

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Södertörns högskola: