Gruppchef Arbetsmiljö och hälsa - Adecco Sweden Aktiebolag - Ekonomijobb i Stockholm
Gruppchef Arbetsmiljö och hälsa
Adecco Sweden Aktiebolag / Ekonomijobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla ekonomijobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Stockholm

Stab Personal Posten Meddelande AB
Stationeringsort Solna Stockholm
Stab Personal
Stab Personal är ledningen för Posten Meddelande AB: s stabsfunktion i personalfrågor. Enheten ska via en offensiv personalpolitik tillse att affärsplanens intentioner och ambitioner uppfylls. Genom initiering och ansvar för strategiska aktiviteter inom personalområdet, kvalitetssäkring av operativa personalprocesser samt uppföljning och analyser av verksamheten utifrån ett personalperspektiv uppfylls denna målsättning. En offensiv personalpolitik ska skapa förutsättningar för friska och engagerade medarbetare som har rätt kompetens för sina jobb.

Ditt ansvar:
* Att ta ansvar för utveckling och implementering inom strategiskt utvalda områden vad gäller arbetsmiljö och hälsa, vilka definieras i Affärsplan och verksamhetsplan.
* Att till ledningsgruppen ge förslag på hur arbetsmiljö och hälsoarbetet kan vidareutvecklas inom bolaget.
* Att vidareutveckla enhetens arbetssätt, samt metoder och verktyg för arbetsmiljö och hälsoarbetet inom enheten och bolaget.
* Ansvar för att kunskapsspridning om arbetsmiljöarbetet i bolaget
* Att stödja och följa upp verksamheten mot de uppsatta målen för arbetsmiljö och hälsa.
* Att utvärdera arbetsmiljö och hälsosatsningar inom bolaget.
* Att arbeta efter de rutiner, riktlinjer och regler som tagits fram för uppdraget
* Har delegerat arbetsmiljöansvar för enheten.
* Att vara en god förebild som chef och ledare i Posten
* Säkerställa att enheten levererar resultat enligt uppsatta mål för att därmed bidra till koncernens totala måluppfyllelse.
* Att aktivt jobba för att förbättra din kompetens i enlighet med vad som krävs för tjänsten.

Publiceringsdatum
2008-02-20

Arbetsuppgifter
* Att som ansvarig chef för gruppen arbetsmiljö och hälsa leda och utveckla arbetet inom gruppen och ge förutsättningar för medarbetarna att utvecklas och verka i sina roller
* Att tillse att de i affärs- och verksamhetsplanen identifierade aktiviteterna inom arbetsmiljö- och ges bästa förutsättningar i linjeverksamheten för genomförande
* Att ge ledningen för bolaget uppföljning och analys av genomförda insatser.
* Överblicka bolagets nuvarande och framtida arbetsmiljösituation så att strategier för ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet utvecklas.
* Att initiera och delta i utvecklingsarbete/projekt/styrgrupper som relaterar till området
* Ge förslag och utveckla strategier, metoder och verktyg för ett förbättrat arbete med arbetsmiljö och hälsofrågor inom verksamheten
* Att själv eller delegerat till medarbetare i gruppen delta på ett engagerat sätt i koncerngemensamma råd inom arbetsmiljö och hälsoområdet
* Att för Meddelande AB ha övergripande ansvar för förvaltning och utveckling av verktygen Arbetsmiljöenkät, C2 och andra för området relevanta verktyg.
* Säkerställa att samverkansarbetet utifrån ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv fortlöper på ett effektivt och konstruktivt sätt med företagets lönsamhet i fokus.
*
* som stämmer visavi kriterierna i Postens chefs och ledarprofil

Kompetens- och utvecklingsmöjligheter för dig som tycker om ansvar och utmaningar
Välkommen med din ansökan till:

Kontaktperson för detta jobb
Marianne Brolin
Växel/Switchboard +46 (0)8 100 500
marianne.brolin@adecco.sewww.adecco.se' rel='nofollow'>www.adecco.se">marianne.brolin@adecco.sewww.adecco.se >

Jämställdhet, etnisk och kulturell mångfald är en naturlig del av Postens verksamhet. Posten välkomnar gärna dig som liksom dem ser på olikheter som en styrka och en förutsättning för konkurrenskraft och tillväxt.

Anställningstyp/arbetstider
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2008-03-09

Företag
ADECCO SWEDEN AKTIEBOLAG
BOX 12127
10224 STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-100 500

Kontorsadress
kungsgatan 60
STOCKHOLM

Jobbnummer
136118

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag: