Forskningsingenjör

Uppsala universitet / Biologjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla biologjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskningsingenjör vid Institutionen för genetik och patologi.
Visstidsanställning 1 år med tillträde snarast. Institutionen för
genetik och patologi vid Uppsala universitet ( http://www.genpat.uu.se ) har en bred forskningsprofil med
starka forskargrupper inom en rad områden. En av grundtankarna vid
institutionens tillkomst var att stimulera närmare samarbeten mellan kliniska
och prekliniska forskare. Du kommer att arbeta i en av våra forskargrupper, som
med hjälp av storskalig sekvensering av gener i tumörer forskar om vilka
muterade gener som orsakar vanliga former av cancer. Du kommer även att
förstärka vår gemensamma genotypnings- och sekvenseringsgrupp (Uppsala Genome
Center). Arbetsuppgifter: Ansvara för uppbyggnad och drift av
DNA-biobank, utföra och analysera storskaliga genotypnings- och
sekvenseringsprojekt samt att bygga upp produktions- och analysmetoder för
storskalig sekvensanalys. Metoder som används: Isolering av genomiskt
DNA: Samverkan med vävnadsbiobank. Lasermikrodissektion. Extraktion och
kvalitetskontroll av genomiskt DNA från tumörer och normala vävnader.
Genotypning med mikrosatellitmarkörer: Uppsättning av PCR i
384-hålsplattor. Förberedning av prover för elektrofores i ABI3730. PCR och
poolning av PCR-produkter görs automatiserat. De instrument som används är
EpMotion, Hydra, Biomek 2000/FX. Analys och sammanställning av data görs i
GeneMapper v4.0 och egenutvecklade programvaror. Sammanställning och editering
av data i tabellform i Microsoft Excel. Sekvensering: Primerdesign för
PCR och sekvensering med PrimerExpress, Primer3. Optimering av PCR- och
sekvensreaktioner. Editering och alignments av sekvensdata i Sequencher.
Genomskalesekvensering med hjälp av ABI SOLiD-instrument.
Kvalifikationskrav: Högskoleutbildning inom biologi, molekylärbiologi
eller bioteknik. Erfarenhet av de laborativa metoder som ingår i
arbetsuppgifterna, i första hand isolering av DNA från vävnadsprover,
uppsättning av PCR för storskalig analys av mikrosatellitmarkörer, uppsättning
av sekvensreaktioner för storskalig sekvensanalys. Vana vid hantering av
instrument som används; främst Hydra, ABI3730, Biomek 2000, Biomek FX.
Erfarenhet av de programvaror som används för analys av data, främst GeneMapper
v4.0 för fragmentsdata och Sequencher för sekvensdata. God erfarenhet av Excel
som används för editering och sammanställning av storskalig data i tabellform.
Arbetet sker i samverkan med svenska och internationella forskargrupper
varför goda kunskaper i engelska krävs. Eftersom arbetet bedrivs i projektform
och medför täta interaktioner med kunder och andra medarbetare, behöver du vara
öppen som person och ha lätt att kommunicera med andra människor. Hög
serviceanda, noggrannhet samt förmåga att arbeta självständigt krävs

Publiceringsdatum
2007-10-01

Dina egenskaper
som flexibilitet och anpassningsförmåga är nödvändiga eftersom variationen av
arbetsuppgifter periodvis kommer att vara betydande. Stor vikt kommer
att fästas vid personlig lämplighet. Önskvärt och/eller meriterande i
övrigt: Se universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar om anställningen lämnas av Tobias Sjöblom, tel. 018-611 38 50
eller e-post: Tobias.Sjoblom@genpat.uu.se .
Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80 och
Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 19 96 och Stefan Djurström, SEKO, tel.
018-471 33 15.

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071015. Välkommen med Din skriftliga ansökan senast den
15/10 2007 under adress:Registrator, UFV-PA 2007/2083, Uppsala universitet, Box
256, 751 05 Uppsala eller fax 018-471 20 00. Om ansökan skickas per fax skall
den kompletteras med originalhandling inom en vecka från ansökningstidens
utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
7196

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera på jobb från Uppsala universitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: