Forskare i klassiska språk - Uppsala universitet - Språkvetarjobb i Uppsala
Forskare i klassiska språk
Uppsala universitet / Språkvetarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla språkvetarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigkungör härmed en anställning som
Forskare (postdoktoral anställning) i klassiska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi. Tidsbegränsad anställning under högst 2 år, heltid med tillträde snarast.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser egen forskning och forskningsrelaterad verksamhet inom projektet "Den antika traditionen", som utgör en del av Vetenskapsrådets satsning på s.k. småspråk. Se projektets hemsida www.lingfil.uu.se/klassiska/traditionen/ för mer information. Den sökandes forskningsprofil bör vara sådan att den utan svårighet kan ansluta till projektets tema. Den verksamhet som planeras inom ramen för anställningen - enligt projektbeskrivning som skall bifogas ansökan - skall ha en klar anknytning till detta tema. Inriktningen kan med fördel vara t.ex. litteraturvetenskaplig, idéhistorisk eller receptionshistorisk.
En forskare inom vardera grekiska och latin samt en doktorand i bysantinologi är f.n. verksamma inom samma projekt. Den som anställs förväntas vara beredd att utforma sin verksamhet i samverkan med dessa och med andra forskare vid och utanför institutionen. Vidare förväntas han/hon aktivt medverka i ämnesspecifika seminarier och andra arrangemang men även engagera sig i ämnes- och fakultetsöverskridande aktiviteter inom de humanistiska och teologiska ämnen som är representerade på campusområdet Engelska parken. Vissa arbetsinsatser inom grundutbildningen, t.ex. handledning av uppsatser, kan vid behov förekomma.
Behörighet: Behörig till denna anställning är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom något av ämnesområdena grekiska, latin och bysantinologi.
Bedömningsgrunder: Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Dokumenterad förmåga att arbeta vetenskapligt med material som språkligt tillhör ett annat ämne än det egna, inom ämnesgruppen Klassiska språk (grekiska, latin, bysantinologi), är meriterande. Vidare kommer den sökandes beredskap och förmåga till vetenskapligt samarbete inom och utanför projektets ram att beaktas.
Individuell lönesättning tillämpas. Det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.
Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdhet genom en jämnare könsfördelning. Flertalet anställda inom denna kategori är kvinnor varför universitetet gärna ser män som sökande till anställningen.
Ansökan skall omfatta:
* CV
* merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas
* kortfattad beskrivning av den forskning som planeras inom ramen för anställningen (högst fem sidor)
* förteckning över vetenskapliga arbeten som åberopas
* vetenskapliga arbeten enligt ovannämnda förteckning
Upplysningar: Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt, Anette Månsson, anette.manssonÉlingfil.uu.se, tel. 018-471 1486, och projektsamordnaren, prof. Jan Olof Rosenqvist, jan_olof.rosenqvistÉlingfil.uu.se, tel. 018-471 1424.
Ansökan skall vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/336, Box 256, 751 05 Uppsala, telefax 018 - 471 20 00, senast den 4 mars 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Publiceringsdatum
2008-02-22

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Tidsbegränsad anställning högst 2 år.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-03-04

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
138036

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: