Forskarassistent i rättsvetenskap - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i rättsvetenskap
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i rättsvetenskap med europarättslig inriktning vid Juridiska institutionen.
Arbetsuppgifter: Anställningarna avser forskning (85 %) samt undervisning och administration (15 %). Anställningarna kommer att innebära medverkan i europeiska nätverk och sameuropeiska forskningsprojekt.
Behörighet: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskilt vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet. Vikt kommer även att läggas vid forskningsprojektets kvalitet och originalitet. En väl utarbetad forskningsplan är en förutsättning och kommer att tillmätas betydelse. Anställningarna är ett led i en särskild satsning på rättsvetenskaplig forskning med europarättslig inriktning inom alla juridiska forskarutbildningsämnen. Därför kommer endast sökande med forskningsprojekt som faller inom den särskilda satsningen att bedömas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) kan vid meritvärderingen räknas den sökande till godo och bör därför anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall innefatta följande handlingar i två exemplar:
* En sammanställning av vetenskapliga och andra meriter (CV). Denna skall vara styrkt med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
* Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. Utgångspunkt för redogörelsen bör vara fakultetens Riktlinjer för meritvärdering vid anställning: http://resources.jur.uu.se/repository/5/PDF/nyheter/Riktlinjer.pdf
* En beskrivning av det planerade forskningsprojektet
* Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas.
* De vetenskapliga arbeten som åberopas, numrerade enligt publikationslistan.
* Under beredningen av anställningsärendet kan intervjuer och referenstagning komma ifråga. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t.ex. samarbetsförmåga.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-07

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid
Anställningstiden är tre år

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan med angivande av diarienummer UFV-PA 2008/772-773 skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 20 00, senast den 18 augusti 2008. Om ansökan meddelas per fax eller e-post skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökn

Kontakt
Prefekt, universitetslektor Olle Lundin, 018-471 7, olle.lundin@jur.uu.se

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
184555

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: