forskarassistent i nordiska språk - Stockholms Universitet - Universitetslärarjobb i Stockholm
forskarassistent i nordiska språk
Stockholms Universitet / Universitetslärarjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm

INSTITUTIONEN för nordiska språk
söker en
FORSKARASSISTENT I NORDISKA SPRÅK, särskilt svenska språket
(ref nr 614-1998-07)

Vid Institutionen för nordiska språk bedrivs forskning på en rad områden: grammatik, samtalsanalys, text- och diskursanalys, läs- och skrivutveckling, svenska som andraspråk och främmande språk, svenska som andraspråk för döva, namn, lexikografi, semantik, fonologi samt skriftbruk och skriftbrukstraditioner. Tonvikten ligger på modern svenska men även studier av äldre tidsskeden och andra nordiska språk förekommer i betydande omfattning. Utbildning ges i såväl äldre som modern svenska. Utbildningen omfattar också svenska som andraspråk, svenska som främmande språk, svenska som andraspråk för döva samt danska, norska och fornisländska. Därtill kommer också viss uppdragsutbildning.

Arbetsuppgifterna består av egen forskning samt viss undervisning. Dessutom kan arbetsuppgifter avseende administration ingå.

Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen skall vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång. I första hand kommer de sökande ifråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl (se HF 4 kap 10 §). En forskarassistent skall anställas tillsvidare, dock längst fyra år.

Bedömningsgrunder: vid tillsättningen skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning. För sökande vars kompetens som forskare i svenska språket är säkerställd räknas ytterligare meritering i andra nordiska språk som likställd med ytterligare meritering i svenska språket. Viss vikt tillmäts dessutom pedagogisk skicklighet. Vikt tillmäts även erfarenhet av administration samt förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Ansökan skall vara utformad i enlighet med Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor (pdf) som finns på www.su.se/nyanstallning . Ansökan skall utformas i enlighet med vad som i mallen gäller för anställning som universitetslektor men med tre undantag:

* Utöver de i mallen angivna handlingarna önskar vi en kort PM (max 2 sidor) om den planerade forskningen under tjänstgöringstiden.
* Ansökan skall inkomma i tre (3) exemplar.
* När skrifterna senare skall insändas av den sökande till de sakkunniga skall avhandlingen alltid medsändas. Därför skall avhandlingen alltid medtagas i skriftförteckningen.

Referensnummer skall anges i ansökan.

www.su.se/nyanstallning finns även dokumenten PM om meritering för anställning som lärare vid Stockholms universitet samt universitetets anställningsordning som den sökande rekommenderas ta del av.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Löneanspråk kan anges i ansökan.

Närmare upplysningar lämnas av prefekten, Hans Strand på tfn 08-16 39 81, e-post
Hans.Strand@nordiska.su.se

Fackliga företrädare är Bo Ekengren (SACO), Lisbeth Häggberg (ST) bägge på tfn 08-16 20 00 (vx) samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.

Välkommen med Din ansökan med angivet ref nr senast den 2 november 2007 till:
Stockholms universitet, Registrator/PA, 106 91 STOCKHOLM

Publiceringsdatum
2007-10-08

Anställningstyp/arbetstider
tillsvidare, dock längst fyra år

Ersättning
individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2007-11-02
Ange följande referens när du ansöker: 614-1998-07

Företag
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10
10691 STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-162000
Mer information på http://www.su.se

Jobbnummer
9766

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: