Forskarassistent i molekylär biometri - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i molekylär biometri
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i molekylär biometri vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Beskrivning av ämnesområdet: Biometri handlar om att finna biologisk kunskap genom kvantitativa metoder, molekylär biometri handlar om tillämpning av kvantitativa metoder på den molekylära nivån. Molekylär biometri bestämmer tillståndet av en organism eller celler baserad på molekylär profilering, som i sin tur använder sig av kvantitativ information som kommer från flera molekylära källor. Som ett exempel innehåller proteomikdata från högupplösningsmasspektrometer, information om uttrycksnivåerna, sekvenser och PTMs från tusentals proteiner.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning och undervisning på grundnivå och/eller på avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av doktorander.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom biologisk masspektrometri, proteomikrelaterad bioinformatik och mjukvaruutveckling för analys av stora mängder masspektrometridata. Dokumenterade programmeringskunskaper liksom experimentell erfarenhet av masspektrometrisk utrustning för proteomik, speciellt högupplösningsinstrument och peptidseparationsinstrument är meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta handlingar i två exemplar samt särtryck i ett exemplar enligt anvisningar som finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan rekvireras från Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se , tel 018-471 1865.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Roman Zubarev, tel 018-471 7209 eller e-post Roman.Zubarev@icm.uu.se . Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-04-02

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/902, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 21 april 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
180102

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: