Forskarassistent i materialteori - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i materialteori
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i materialteori vid Institutionen för fysik och materialvetenskap, avdelningen för materialteori.
Beskrivning av ämnesområdet: Vid avdelningen för materialteori pågår forskning på teoribildning för magnetism, elektronstrukturteori, teori för legeringar, teori för spinn- och gitterdynamik, samt teoribildning för kemisk bindning hos material. Information om pågående forskningsverksamhet finns på http://fysik.uu.se/theomag . Avdelningen för materialteori är lokaliserad vid Ångströmlaboratoriet vilket framförallt utgör ett interdisciplinärt materialforskningscentrum innehållande fysiker, kemister, materialvetare och ingenjörer tillsammans med ett stort utbud av modern utrustning. I övrigt finns det mycket bra tillgång till nationella anläggningar för högpresterande datorberäkningar.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning samt handledning av doktorander inom området materialteori och undervisning inom fysiska sektionen.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskning rörande elektronstrukturteori och simuleringar av material på en atomär längdskala. Förmåga och intresse att skapa och utveckla kontakter med andra forskare är meriterande.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta handlingar i två exemplar samt särtryck i ett exemplar enligt anvisningar som finns på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida, www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan rekvireras från jenny.lundstrom@uadm.uu.se .
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt .

Publiceringsdatum
2008-03-11

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-04-30
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/468, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 30 april 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Kontakt
Olle Eriksson, tel: 018-471 3625, olle.eriksson@fysik.uu.se

Facklig kontakt
olle.eriksson@fysik.uu.se

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
158742

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: